"klappjakt" - Englanninkielinen käännös

SV

"klappjakt" englanniksi

SV klappjakt
volume_up
{Yleinen suku}

1. Kuvainnollinen

klappjakt (myös: häxjakt)
De grönas klappjakt på Neelie Kroes kräver ett svar.
The witch-hunt by the Greens against Mrs Kroes demands a response.
Edith Muller hade absolut rätt i att i vissa fall, utan att för den skull bedriva klappjakt, måste ansvar tas, där det finns ett ansvar.
Edith Müller was absolutely right to say that, in certain instances, without of course conducting a witch hunt, where there is responsibility then that responsibility must be taken up.

Esimerkkejä "klappjakt"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishHur skall man bättre kunna bedriva klappjakt på icke-önskvärda personer?
Mr President, what is the best way to keep out all the undesirables?
SwedishSolana vill avväpna Irak och bedriva klappjakt på världens diktatorer.
Mr Solana wants to disarm Iraq and hunt down the dictators of the world.
SwedishDen senaste tiden har den iranska regimen intensifierat sin klappjakt på journalister och oliktänkande.
The Iranian Government has recently intensified its hounding of journalists and dissidents.
SwedishKommissionen måste bedriva klappjakt på illegala stöd och de stöd som verkligen blockerar den inre marknaden.
The Commission must track down the illegal aid and the aid which actually hinders the internal market.
SwedishNaturligtvis ledde behovet att organisera sig militärt, för att kunna svara på denna klappjakt, till UCK:s verksamhet.
Clearly the need to organise themselves militarily to respond to this threat led to the KLA' s action.
SwedishEkonomisk klappjakt och lönnmord är troligen inte de mest effektiva metoderna för att minska stödet för extremisterna.
The financial hunt and the targeted assassinations are certainly not the most effective methods of reducing the extremists'success.
SwedishEkonomisk klappjakt och lönnmord är troligen inte de mest effektiva metoderna för att minska stödet för extremisterna.
The financial hunt and the targeted assassinations are certainly not the most effective methods of reducing the extremists' success.
SwedishJag vill påminna om att UCK bara existerar av det enkla skälet att den albanska befolkningen i Kosovo förföljdes systematiskt och var målet för en perfekt klappjakt.
Remember that the KLA only exists because the Albanian community in Kosovo was systematically persecuted and totally besieged.
SwedishDe asylsökande som avvisas blir till illegala invandrare, mot vilka det står öppet att bedriva klappjakt, som trots att den är reglerad inte är mindre motbjudande...
The rejected asylum seekers become stateless people, victims of the open season on migrants, which is no less disgraceful for being regulated.