"klapp" - Englanninkielinen käännös

SV

"klapp" englanniksi

volume_up
klapp {yleiss.}
EN

SV klapp
volume_up
{Yleinen suku}

klapp (myös: smekning, klick, lätt slag, tassande)
volume_up
pat {subst.}
Jag anser att vi alla förtjänar en klapp på axeln och önskar er en god jul.
I think we all deserve a pat on the back, and I wish you a merry Christmas.
Även jag kommer att ge dig en klapp på axeln, men jag kommer också att slå dig på fingrarna.
I am going to give you a pat on the back, too, but I am also going to give you a slap on the wrists.
Jag välkomnade dem inte med en kram och en tillgiven klapp på axeln som president Nicolas Sarkozy brukade göra.
I did not welcome them with a hug and an affectionate pat on the shoulder as President Sarkozy used to.
klapp (myös: applåd, smäll, skräll, knall)
volume_up
clap {subst.}
klapp (myös: kran, avlyssning, tapp, knackning)
volume_up
tap {subst.}
Irland behöver ingen klapp på huvudet eller något klargörande i fråga om det befintliga fördraget.
Ireland does not require a tap on the head or clarification of the existing treaty.

Esimerkkejä "klapp"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishNu ger kommissionen sig själv en klapp på axeln för de senaste månadernas arbete.
The Commission is now congratulating itself on the work it has done over recent months.
SwedishGenom att knyta strategiska allianser stöttar de varandra och lyckas till och med ge varandra en klapp på axeln.
Most Member States are a long way off the 7 % mark of development cooperation.
SwedishFör inte så länge sedan gav europeiska medborgare varandra en klapp på axeln för den progressiva miljöpolitik de förde.
This House has shown the world that whoever shouts the loudest eventually wins the argument.
SwedishGenom att knyta strategiska allianser stöttar de varandra och lyckas till och med ge varandra en klapp på axeln.
By concluding strategic alliances, they stand by each other and even manage to give each other pats on the back.
SwedishJag har något annat att ge, men [låt oss vänta till julafton], eftersom detta skulle vara en mindre spännande klapp.
I have something else to give, but [let us wait for Christmas], because this would be a less exciting present.
SwedishJag har något annat att ge, men [ låt oss vänta till julafton ], eftersom detta skulle vara en mindre spännande klapp.
We are opposed to the policy of a fortress Europe, surrounded by barbed wire, whether electronic or simply legal.
SwedishFör inte så länge sedan gav europeiska medborgare varandra en klapp på axeln för den progressiva miljöpolitik de förde.
Not so long ago, Europeans contentedly patted each other on the back for the progressive environmental policy that they pursued.
SwedishJag har klart för mig att detta är hans första debatt i parlamentet, och jag skulle vilja ge honom en klapp på axeln nu genast som uppmuntran.
Mr President, Commissioner, members of the Court of Auditors, ladies and gentlemen, I should first of all like to wish Mr Fabra Vallés well in his further career.
SwedishIbland glömmer man att det folk verkligen behöver är uppmuntran, en idé för att gå vidare och en klapp på axeln för att de gör ett bra arbete.
Sometimes people forget that what people really need is encouragement, an idea to go forward and a slap on the back saying that they do a good job, because there is a desire for hope.
SwedishJag anser att föredraganden har presenterat ett fint arbete, men tycker också att kommissionen förtjänar en rejäl klapp på axeln när den gör framsteg, vilket jag anser att den har gjort.
I think the rapporteur has delivered a splendid piece of work, but I also think the Commission deserves to be warmly congratulated when it makes progress - as, I believe, it has in fact done.