"känna på" - Englanninkielinen käännös

SV

"känna på" englanniksi

SV känna på
volume_up
{verbi}

känna på (myös: anse, märka, uppfatta, tycka)
Fyra eller fem tillfällen att se bröstmassorna, känna bröstmassan, ingripa vid ett mycket tidigare stadium än när vi träffade henne.
Four or five opportunities to see the breast masses, touch the breast mass, intervene at a much earlier stage than when we saw her.
känna på (myös: prova, behandla, utprova, försöka)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "känna på" englanniksi

känna verbi
adjektiivi
English
adverbi
English
prepositio
kanna substantiivi

Esimerkkejä "känna på"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishAtt känna igen föremål baserat deras utseende är enkelt för de flesta människor.
Most people find it easy to recognise objects based on their visual appearance.
SwedishJag lärde känna många som arbetade fartygen, eftersom jag själv var sjöman.
Being a seafarer myself, I met a number of people who worked on the ships.
SwedishDärför är det viktigt att känna till eventuella effekter den europeiska ekonomin.
It is therefore essential to know about the possible effects on the European economy.
SwedishMen ni kan känna er säkra att vi inte kommer att skapa en centraliserad superdatabas.
Make no mistake: we are not going to create a super, centralised database.
SwedishVid slutet finns bara det torftiga ordet kvar: Ni kommer att känna igen dem deras frukter.
By the end, the praise is sparing: by the fruits of your labours shall ye be known.
SwedishDet är en rättighet att känna sig säker vägarna och vi bör börja med dagens ungdomar.
We have a right to safe roads, and we should start with the young.
SwedishDe är blinda, men kan känna mat - lukt människor från miltals.
They are blind, but they can smell food on a human from miles away.
SwedishDe europeiska medborgarna har rätt att känna till kvaliteten den miljö där de lever.
The people of Europe are entitled to know about the quality of the environment in which they are living.
SwedishKan alltså arbetare nu känna sig säkra sina sociala rättigheter i framtiden, som vissa påstår?
In short, can workers now, as some claim, be reassured as to the future of their social rights?
SwedishDu måste känna till namnet yrket på det aktuella landets språk.
You do need to know the name of the job in the local language.
SwedishJag är säker på att de positiva verkningarna kommer att ge sig till känna såväl kort som på lång sikt.
I am sure that the positive effects of this will be felt in both the short- and long-term.
SwedishVi har alla i våra olika länder fått känna effekterna av ofta återkommande naturkatastrofer.
All of us in our countries have experienced the effects of what are frequently occurring natural disasters.
SwedishVi vill att konsumenterna skall känna sig säkra att de kan kräva sina rättigheter på den inre marknaden.
We want consumers to have confidence that they can exercise their rights in the internal market.
SwedishJag skulle alltså vilja känna Nielson lite mer pulsen.
I would also like to test Mr Nielson a little further.
SwedishKan alltså arbetare nu känna sig säkra sina sociala rättigheter i framtiden, som vissa påstår?
Our proposal also has to do with Article 16, the country-of-origin principle, which is such a bone of contention.
SwedishMen ni kan känna er helt lugna dessa avgörande punkter.
But let me reassure you on these crucial points.
SwedishHär kommer jag -- jag ska skicka runt den, senare ikväll, och ni kan ... jag vill att ni ska ta den och känna den.
Here, I'm going to put it out there, later on tonight, and I want you to pick it up and handle it.
SwedishOm du har otur, kommer hon att få känna denna!
If you're unlucky, she will be the property of this!
SwedishSkälen till detta är enkla: Chile är det enda land i Sydamerika som under 150 år fått känna demokratin.
The reasons are simple: Chile is the only country in South America which has experienced democracy for 150 years.
SwedishDe måste därför förhand känna till bestämmelserna för övergång till sommartid i samtliga medlemsstater.
That means they need to know about the arrangements for changing to summer time in all the Member States in advance.