SV jack
volume_up
{neutri}

1. yleinen

jack (myös: grad, steg, hack, skåra)
volume_up
notch {subst.}

2. tietoliikenne

jack
volume_up
jack {subst.}
Agent Jack Valentine kunde inte köpas...... åtminstone inte med pengar.
Interpol agent Jack Valentine couldn't be bought, at Ieast not with money.
Jag skulle vilja förklara för dem att min tanke inte var att kränka Union Jack.
I would like to clarify to them that my idea does not violate their Union Jack.
Sir Jack har lämnat in ändringsförslag som vi ställer oss positiva till.
Sir Jack has tabled amendments that we welcome.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "jack":

jack
Swedish

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "jack":

jack

Esimerkkejä "jack"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishJag fick veta av Jack Straw i eftermiddags att två alternativ övervägdes.
I was told by Mr Straw this afternoon that two options were being considered.
SwedishJack Straw nämnde direktivet om arbetstid och direktivet om tillfälliga arbetare.
They seriously question the nature and direction of the EU project.
SwedishOch jag anser att Jack Straws tal var ”en pudding utan tema” som Churchill sa en gång.
And I think that Mr Straw’s speech was as Churchill once said ‘a pudding without a theme’.
SwedishJack Straw kritiserade nyss parlamentets ståndpunkt i fråga om arbetstidsdirektivet.
Mr Straw has just criticised Parliament’s position with regard to the Working Time Directive.
SwedishOch jag anser att Jack Straws tal var ” en pudding utan tema ” som Churchill sa en gång.
The EU, the said, is the wrong institutional platform from which to deal with globalisation.
SwedishJag skulle vilja förklara för dem att min tanke inte var att kränka Union Jack.
I believe that my British colleagues in the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism were offended by this.
SwedishOm de återvänder, om de repatrieras till sitt ursprungsland, så står de där med sina jack i ansiktet.
If they return, if they are repatriated to their countries of origin, the scars will still be visible.
SwedishJack Straw angav dessutom att vi inte bara måste fortsätta att bekräfta dessa värden utan att vi även måste framhålla deras giltighet.
Mr Straw also said: 'it is essential that we continue not just to reaffirm these values, but to insist on their validity.'
SwedishJack vårt projekt har lyckats...
SwedishDet var intressant att Jack Straw kommenterade den glesa närvaron här i salen och gjorde ett mycket klumpigt försök att skämta om den.
It is interesting that Mr Straw commented on the sparse attendance here and made an extremely limp attempt to be humorous about it.
SwedishDu är en toffelhjälte, Jack.
SwedishSom Jack Straw påpekade kan vi vara nöjda med resultatet av detta informella toppmöte.
Mr President, Mr Straw, ladies and gentlemen, as Mr Straw pointed out, we can be satisfied with the results of this Informal Summit.
SwedishJag måste instämma i den analysen, och även om jag uppskattade Jack Straws tal idag, så kan jag inte förstå hur det ska ta oss i någon användbar riktning alls.
Recently I called for meetings of the Council to be held in public when it is operating in a legislative capacity.
SwedishNär det gäller krisen i Iran, ett annat sorgligt kapitel, välkomnar jag Jack Straws löfte och hoppas att han kommer att hålla det till punkt och pricka.
As for the crisis in Iran, another sorry chapter, I welcomed the words of Mr Straw, which I hope he will hold to completely.
SwedishDu och gamle Jack.
SwedishHur kom Jack från ön?
SwedishJag måste instämma i den analysen, och även om jag uppskattade Jack Straws tal idag, så kan jag inte förstå hur det ska ta oss i någon användbar riktning alls.
I must agree with that analysis and, whilst enjoying Mr Straw’s speech today, I cannot see that it takes us anywhere useful at all.
SwedishHerrarna John Bruton och Jack Santer täckte tacknämligt på det som var uteslutna och sa att arbetslösheten var outhärdligt hög och inte respekterade några gränder.
Mr Bruton and Mr Santer, I am glad to say, spared a thought for those people excluded by society, and said that unemployment was unacceptably high and respected no national borders.
SwedishOm man finner ursäkter för terrorister när man fördömer detta krig bör Jack Straw komma ihåg att han finner sådana medbrottslingar till terrorismen i själva hjärtat av rådet.
If condemning this war equates to making excuses for terrorists, then Mr Straw should remember that he encounters such accomplices of terrorism in the very heart of the Council.