"ivrig anhängare" - Englanninkielinen käännös

SV

"ivrig anhängare" englanniksi

EN

SV ivrig anhängare
volume_up
{Yleinen suku}

1. yleinen

2. "av"

Esimerkkejä "ivrig anhängare"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDärför är jag en ivrig anhängare av skatt på finansiella transaktioner.
I am, therefore, a fervent supporter of a tax on financial transactions.
SwedishJag är en ivrig anhängare av idén om att reducera parlamentets två säten till ett, dvs. i Bryssel.
I am a big supporter of the idea of reducing the two EP seats to one, based in Brussels.
SwedishJag säger detta som en ivrig anhängare och åskådare av OS i Aten.
I say this as a keen fan and observer of the Athens Olympics.
SwedishSom ni vet är Europeiska kommissionen en ivrig anhängare av ILO:s agenda för anständiga arbetsförhållanden.
As you know, the European Commission is a firm supporter of the ILO's decent work agenda.
SwedishNi får verkligen ursäkta mig, men ni är ju en ivrig anhängare av öppenheten.
Commissioner, please accept my most sincere apologies, but you are a fervent supporter of transparency.
SwedishOavsett om man är för kärnkraft eller, som jag, en ivrig anhängare av ett kärnkraftsfritt EU bör vi alla ändå vara för säkerhet.
(NL) Madam President, whether you are in favour of nuclear power or, like me, are an ardent supporter of a nuclear-free Europe, all of us should nonetheless be in favour of safety.
SwedishSom ivrig anhängare av euron vill jag gratulera Estland, som trots den globala ekonomiska krisen har lyckats uppfylla EU:s kriterier för införande av euron.
As an ardent supporter of the euro, I would like to congratulate Estonia which, in spite of the global economic crisis, has been able to meet the EU's criteria for adoption of the euro.
SwedishJag, liksom de flesta av mina kolleger, är en ivrig anhängare till Sokrates-programmets mål och jag har sett vilken nytta det har medfört för utbildningen och för lokala gemenskaper.
I, like most of my colleagues, am an ardent supporter of the aims of the Socrates programme and have witnessed its benefits to education and to local communities.
SwedishEuropeiska unionen är och förblir en ivrig anhängare av Internationella brottmålsdomstolen och dess uppgift att försvara allmängiltigheten i de mänskliga rättigheterna.
(EL) Madam President, the European Union is, and remains, an ardent supporter of the International Criminal Court and its role in defending the universality of human rights.
SwedishJag är en ivrig anhängare av respekt för de mänskliga rättigheterna, men inte där det är en förevändning för omstörtning eller där extremister uppträder under ett plakat för mänskliga rättigheter.
I am the most ardent campaigner for respect for human rights, but not where this is a cover for subversion or where extremists masquerade under a human rights placard.
SwedishJag har själv varit ledamot i utskottet för framställningar sedan årets början och jag måste också medge att jag håller på att bli en ivrig anhängare av utskottet och dess viktiga uppgift.
Having been a member of the Committee on Petitions myself since the beginning of this year, I too have to admit that I am becoming a keen supporter of this committee and the importance of its role.