"inte hemma" - Englanninkielinen käännös

SV

"inte hemma" englanniksi

EN
EN
SV

inte hemma {adjektiivi}

volume_up
inte hemma (myös: omodern, ur funktion, utslagen, ute)
Enligt fördraget och rådets uttalande i Edinburgh hör den inte hemma här.
According to the Treaty and the Council's Edinburgh declaration, this principle is out of place.
Enligt fördraget och rådets uttalande i Edinburgh hör den inte hemma här.
According to the Treaty and the Council 's Edinburgh declaration, this principle is out of place.
Problemet med den svarta lådan hör alltså inte hemma här utan i Erika II-paketet, där det kommer att behandlas på den plats där det skall behandlas.
The problem of the black box is therefore out of place here and belongs, rather, in the Erika II package, where it will be dealt with in the place where it should be dealt with.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "inte hemma":

inte hemma
Swedish

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "inte hemma" englanniksi

inte adverbi
English
inte
English
inte prepositio
English
hemma adjektiivi
hemma adverbi
hemma- adjektiivi
English

Esimerkkejä "inte hemma"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDe sju som inte kan fortsätta där hemma kan då dela på arbetstillfällena i Bryssel.
The seven who do not hold on to power back home can then share jobs in Brussels.
SwedishTurkiet kan vara en bra granne men det hör inte hemma inom den europeiska familjen.
Turkey can be a good neighbour, but it does not belong within the European family.
SwedishNormer som är farliga för sjömännen och naturen hör inte hemma på 2000-talet.
Standards that are dangerous to seamen and nature have no place in the 21st century.
SwedishGiftiga ämnen hör inte hemma i händerna på barn, inte ens i de allra minsta mängder.
Toxins do not belong in the hands of children, even in the smallest amounts.
SwedishSamtidigt görs emellertid konstateranden som inte hör hemma i verkligheten.
However, at the same time it makes findings which have no bearing on reality.
SwedishÄmnet i detta betänkande hör inte hemma inom EU-politikens ansvarsområde!
The subject of this report does not lie within the competence of EU policy-making.
SwedishDet hör inte hemma här och hör därför inte heller hemma i dessa riktlinjer.
It does not belong here and, as such, does not belong in these guidelines.
SwedishJag vet inte om du har märkt det, men det här är inte exakt " hemma " längre.
Chris, I don't know if you noticed, but this ain't exactly home anymore.
SwedishEn artonmånadersperiod för att handlägga förmånsärenden hör inte hemma i tjugohundratalet.
An 18-month period for processing benefits is not appropriate in the 21st century.
SwedishSlutligen, för det fjärde: beslutsprocessens mekanismer går inte att förklara där hemma.
Fourthly, and finally, the decision-making mechanisms cannot be explained back home.
SwedishAntisemitiska uttalanden hör sålunda helt enkelt inte hemma i vår europeiska gemenskap.
Consequently, anti-Semitic statements simply do not belong in our European Community.
SwedishÄndringsförslag 43 hör vidare inte hemma i direktivets tillämpningsområde.
Furthermore, Amendment No 43 does not fall within the directive's area of applicability.
SwedishDenna punkt hör inte hemma i början utan i slutet av resolutionen.
This paragraph does not belong at the beginning but at the end of the resolution.
SwedishVad vissa inte skulle göra hemma gör de utan att skämmas i ett annat land.
Some people have no qualms about doing in another country what they would not do at home.
SwedishDet är där Milosevic hör hemma och inte på partikongresser i Belgrad.
It is there that Milosevic belongs and not at party conferences in Belgrade.
SwedishÄndringsförslag 43 hör vidare inte hemma i direktivets tillämpningsområde.
Furthermore, Amendment No 43 does not fall within the directive' s area of applicability.
SwedishProblemet är bara att ansvaret för vår fruktkonsumtion inte hör hemma på EU-nivå.
The problem is simply that the responsibility for our fruit consumption does not lie at EU level.
SwedishDe hör inte hemma i barns händer, inte ens i mycket små mängder.
They do not belong in the hands of children, not even in the smallest amounts.
SwedishDet är tydligt att farliga företag inte hör hemma i bostadsområden.
It is evident that dangerous undertakings do not belong in housing estates.
SwedishDetta är medeltida värderingar som inte hör hemma i vårt moderna samhälle.
These are medieval values that do not belong in our modern society.