"infekterad" - Englanninkielinen käännös

SV

"infekterad" englanniksi

EN
SV

infekterad {adjektiivi}

volume_up
infekterad (myös: septisk)

Esimerkkejä "infekterad"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishJapp, det är en kille som går (walking) tvärs över skärmen när du har blivit infekterad.
Yes, there's a guy walking across your screen once you get infected.
SwedishJag anser att stämningen under debatten om tjänstedirektivet var en aning infekterad.
I think the atmosphere in which we conducted the debate on the services directive was a little bit poisoned.
SwedishEn fjärdedel av befolkningen är infekterad med HIV och cirka 80 procent lever under fattigdomsgränsen.
One quarter of the population is infected with HIV and about 80% live below the poverty line.
SwedishDet stabila tillståndet innebär att 1 procent av världens vuxna befolkning är HIV-infekterad.
And it has -- the steady state is, more or less, one percent of the adult world population is HIV-infected.
SwedishDu vet att du är infekterad, eftersom det faktiskt syns.
You know that you're infected because it actually shows up.
SwedishMen andra spridningssätt kan inte uteslutas, såsom direkt närkontakt med en infekterad person.
Nevertheless, other ways of transmission cannot be ruled out, such as direct close contact with an infected person.
SwedishVad värre var, vi vet att man misstänkte att just denna odling var infekterad med denna anemisjukdom.
To make matters worse, we happen to know that the presence of infectious anaemia was suspected at this particular site.
SwedishOch de har infekterad dig också med T-viruset?
And they infected you with the T-virus as well?
SwedishHan har blivit infekterad av Sars No.
Your student has been infected with Sars No.
SwedishNär du är säker på att din webbplats är fri från infekterad kod och infekterat innehåll kan du begära en genomsökning efter skadlig programvara.
Once you're sure your site is free from any infected code and content, you can request a malware review.
SwedishSå det brukade vara ganska lätt att se att du är infekterad av ett virus, när virusen skrevs av hobbyister och tonåringar.
So it used to be fairly easy to know that you're infected by a virus, when the viruses were written by hobbyists and teenagers.
SwedishHon är infekterad i stor skala.
SwedishOch som ni kan se på toppen av skärmen är det en tusenfoting (centipede) rullandes tvärs över din dator när du bli infekterad av det här.
And you can see at the top of the screen, there's a centipede scrolling across your computer when you get infected by this one.
SwedishOm en webbplats blir infekterad beror det oftast på en sårbarhet som har gjort det möjligt för en hackare att ta kontroll över webbplatsen.
If your site has been infected, it is generally because some vulnerability has allowed a hacker to take control of your site.
SwedishDet här är en diskett -- fem och en halv-tums diskett infekterad med Brain.A. ~~~ Det är det första viruset som hittades för PC-datorer.
This is a floppy disk -- five and a quarter-inch floppy disk infected by Brain.A. It's the first virus we ever found for PC computers.
SwedishOm hackaren infogade skadlig programvara på din webbplats identifieras den också som infekterad i vårt sökresultat för att skydda användarna.
If the hacker inserted malware into your site, we'll also identify your site as infected in our search results to protect other users.
Swedish54 procent av ungdomarna i EU:s ”gamla” medlemsstater tror att man kan bli hiv-smittad genom att dricka ur samma glas som en infekterad person.
54% of young people in the 'old' EU Member States believe HIV can be contracted by drinking from the same glass as an infected person.
SwedishÄr Angie infekterad.
SwedishOm vi fastställer att din webbplats är infekterad baseras det enbart på innehållet på infekterade sidor, inte på ditt anseende som webbansvarig.
Any determination that your site is infected is based purely on the content of the infected pages, and not on your reputation as a webmaster.
SwedishVår delvis kompletta energivåg har framgångsrikt stoppat skuggvarelsernas partiklar från att sprida sig genom en dödligt infekterad patient.
Our partially completed energy wave has a terminally successfully stopped phantom particles from spreading through a terminally infected patient.