"infaller" - Englanninkielinen käännös

SV

"infaller" englanniksi

SV

infaller {verbi}

volume_up
Nu är det så att det varje år kring självständighetsdagen, som infaller den 17 augusti, finns en möjlighet att beviljas amnesti i Indonesien.
It so happens that in Indonesia, each year around Independence Day, which falls on 17 August, there is a possibility of gaining amnesty.
Nu är det så att det varje år kring självständighetsdagen, som infaller den 17 augusti, finns en möjlighet att beviljas amnesti i Indonesien.
It so happens that in Indonesia, each year around Independence Day, which falls on 17 August, there is a possibility of gaining amnesty.
Det som är viktigt för oss nu är att vara fokuserade, tydliga och entydiga, att klargöra vad vi anser bör ske i Rumänien, och domedagen infaller i maj 2006.
What matters now is for us to be focused, clear and unambiguous, to make it clear what we think should happen in Romania, and Judgment Day is set to fall in May 2006.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "infalla":

infalla
infall

Esimerkkejä "infaller"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Swedish100-årsdagen av den händelsen infaller under just det år som vi talar om - 2014.
The 100th anniversary of that event falls in the very year we are talking about - 2014.
SwedishDen åttonde internationella dagen mot dödsstraffet infaller den 10 oktober.
The eighth World day against the death penalty will be held on 10 October.
SwedishBeräknar avkastningen på ett värdepapper om det första kupongdatumet infaller oregelbundet.
Calculates the yield of a security if the first interest date falls irregularly.
SwedishPremiärminister Tony Blair, ert ordförandeskap infaller vid ett avgörande läge för EU.
Prime Minister Blair, your presidency is taking place at a decisive moment for Europe.
SwedishNär den 1 april infaller i mitt land, Nederländerna, tänker många på skämt.
In my country, the Netherlands, 1 April is often associated with jokes.
SwedishDet tjeckiska ordförandeskapet infaller under ett år som är viktigt av flera olika skäl.
The Czech presidency comes in a year significant for a number of reasons.
SwedishDen europeiska dagen mot dödsstraffet infaller den 10 oktober varje år.
The European day against the death penalty has been established on 10 October each year.
SwedishJag är en av de förfördelade, eftersom mitt anförande infaller på kvällen.
I am one of those paying the price for this, as I am will now have to speak in the evening.
SwedishOch slutligen, om tidsfristen infaller i höst är slutet av oktober höst.
And, finally, if autumn is the deadline, the end of October is autumn.
SwedishDet innefattar också det internationella polaråret - som infaller 2008-2009.
It also means International Polar Year - which is 2008-2009.
SwedishLåt oss komma ihåg att om bara några få dagar infaller den internationella dagen mot homofobi.
Let us remember that we are a few days away from the International Day against Homophobia.
SwedishBeräknar för ett visst givet år det datum som påsksöndagen infaller på.
Returns the date of Easter Sunday for the entered year.
SwedishI slutet av denna månad infaller den rökfria dagen i världen.
At the end of this month there is the World No Tobacco Day.
SwedishDen 31 december infaller redan om tre månader och det förefaller otänkbart att ena allt på en gång.
The end of December is only three months away, and it seems unthinkable to unify everything suddenly.
SwedishDen infaller på årsdagen av undertecknandet av Skottlands självständighetsdeklaration, Arbroathdeklarationen.
It falls on the anniversary of the signing of Scotland's independence declaration, the Declaration of Arbroath.
SwedishBeräknar om året, då ett datum infaller, är ett skottår.
SwedishJag vet att detta ordförandeskap måste bli lyckat, eftersom det infaller när EU befinner sig i en sådan kritisk period.
I have no doubt that this Presidency must be a success, coming at such a critical time for the European Union.
SwedishDet beror på den eftersläpning som finns inom jordbruksområdet och som gör att utgifterna infaller ett år senare.
This is a result of the time lag which exists in the field of agriculture, whereby expenditure takes place one year later.
SwedishBeräknar priset per 100 valutaenheter nominellt värde för ett värdepapper om det sista kupongdatumet infaller oregelbundet.
Calculates the price per 100 currency units par value of a security, if the last interest date falls irregularly.
SwedishBeräknar kursen per 100 valutaenheter nominellt värde för ett värdepapper om det första kupongdatumet infaller oregelbundet.
Calculates the price per 100 currency units par value of a security, if the first interest date falls irregularly.