SV infall
volume_up
{neutri}

infall (myös: påhitt)
volume_up
whim {subst.}
Denna artikel kan inte upphävas på grund av någons infall.
This article cannot be revoked on anyone’s whim.
Föredragningslistan skall fastställas av kammaren, inte av talmannen när en ledamot får ett infall.
This House draws up the agenda, not the President at the whim of one Member.
This is not just a whim.
infall (myös: idé, fantasi, dröm, tycke)
volume_up
fancy {subst.}
infall (myös: anfall, invasion)
volume_up
incursion {subst.}
Det är ett land med många problem inom sina gränser, däribland en brist på naturtillgångar liksom rasspänningar och fientliga infall utifrån.
This is a country with many problems within its borders, including a lack of natural resources, racial tensions and incursions from abroad.
infall (myös: aning, åsikt, uppfattning, begrepp)
volume_up
notion {subst.}
infall (myös: idé)
volume_up
vagary {subst.}

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "infall":

infall
infalla

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "fall":

fall

Esimerkkejä "infall"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi får inte godta några flyktiga och bedrägliga gester och inte böja oss för diktaturens infall.
We must not accept any fleeting or underhand gestures, and nor must we bow to the whims of the dictatorship.
SwedishNu försöker kommissionen med spektakulära infall i banker att ställa saker och ting till rätta, för sent är jag rädd.
Now the Commission is trying - too late, I fear - to restore its reputation by making dramatic attacks on the banks.
SwedishDe ryska myndigheterna valde att symboliskt markera Pekingolympiadens start med att inleda ett väpnat infall mot ett grannland.
Symbolically the Russian authorities preferred to mark the start of the Beijing Olympics by launching an armed invasion of a neighbouring country.
SwedishÄr det bara ett infall?
SwedishDet är ett land med många problem inom sina gränser, däribland en brist på naturtillgångar liksom rasspänningar och fientliga infall utifrån.
This is a country with many problems within its borders, including a lack of natural resources, racial tensions and incursions from abroad.
SwedishVi kan inte byta strategi en gång i halvåret, från toppmöte till toppmöte, allt beroende på ordförandeskapens infall och inspiration för stunden.
We cannot change strategy every six months, from Council to Council, according to the whims of the presidencies and to what is inspiring them at the time.
SwedishI samma anda, herr ordförande, borde ni hejda de infall av återförande av vissa frågor till de nationella länderna som några regeringar försöker genomföra.
In the same spirit, Mr President-in-Office, you must nip in the bud the attempts of some Member States to bring certain policies back under national control.
SwedishI dokumentet om energiförsörjningstrygghet i EU undviker man att nämna hur förberett EU är på sådana katastrofer, för att inte tala om hur personliga infall kan påverka försörjningen.
The document on the security of energy supply in Europe avoids mentioning Europe’s preparedness for such disasters, let alone any blasts in one’s mind affecting supply.
SwedishI dokumentet om energiförsörjningstrygghet i EU undviker man att nämna hur förberett EU är på sådana katastrofer, för att inte tala om hur personliga infall kan påverka försörjningen.
The document on the security of energy supply in Europe avoids mentioning Europe’ s preparedness for such disasters, let alone any blasts in one’ s mind affecting supply.
SwedishDen amerikanska senaten fattade i början av juli ett beslut om möjligheten att göra ett militärt infall i Nederländerna för att kunna befria amerikanska fångar i Haag.
As early as the beginning of June, the American Senate decided in favour of the possibility of a military invasion in the Netherlands in order to release American prisoners in The Hague.
SwedishJag är övertygad om att det kommer att innebära att vi finner ett system där parlamentets sammansättning fastställs och styrs i enlighet med objektiva kriterier, oberoende av politiska infall.
I am convinced that it will involve finding a system that defines and governs Parliament's composition according to objective criteria, irrespective of political caprice.