"ineffektivitet" - Englanninkielinen käännös

SV

"ineffektivitet" englanniksi

SV ineffektivitet
volume_up
{Yleinen suku}

ineffektivitet
Subventionernas nationalekonomiska ineffektivitet är uppenbar.
The economic inefficiencies of subsidies are blindingly obvious.
Denna ineffektivitet rättfärdigar en viss tröghet i genomförandet.
These inefficiencies can explain a certain amount of slowness in the implementation of the programme.
Dubbelarbete med andra organisationer och byråkratisk ineffektivitet måste därför undvikas.
Duplications with other organisations and bureaucratic inefficiencies must therefore be avoided.
ineffektivitet
Vi accepterar att det förekommer slöseri och ineffektivitet i utvecklingsbudgeten.
We accept that there is waste and inefficiency in the development budget.
I Sarajevo blev Europeiska unionens ineffektivitet till ett ordspråk.
The European Union's inefficiency became legendary in Sarajevo.
På 2000-talet är jag rädd för att det är en symbol för slöseri och ineffektivitet.
In the 21st century, I am afraid it is a symbol of waste and inefficiency.

Esimerkkejä "ineffektivitet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Swedish. – Betänkandet tar upp en mycket central fråga i EU: s bistånd, dess ineffektivitet.
The report discusses a crucial issue in relation to EU aid, namely its ineffectiveness.
Swedish. – Betänkandet tar upp en mycket central fråga i EU:s bistånd, dess ineffektivitet.
   The report discusses a crucial issue in relation to EU aid, namely its ineffectiveness.
SwedishKommissionen har emellertid visat stor ineffektivitet på det området.
However, the Commission has been grossly ineffective in this matter.
SwedishAtt undvika ineffektivitet i form av upprepning vid insamlingen av uppgifter.
2. to avoid duplication of data collection;
SwedishMan bör se det som en fråga om effektivitet mot ineffektivitet.
It should be an issue of efficient versus inefficient.
SwedishAtt fortsätta kräva enhällighet på detta område leder till handlingsförlamning och ineffektivitet.
The continued requirement of unanimity in this area is a factor leading to paralysis and ineffectiveness.
SwedishHela förmiddagen klandrade parlamentet kommissionen för ineffektivitet i den ekonomiska kontrollen.
Parliament spent a whole morning criticising the Commission for the ineffectual way it monitors finances.
SwedishNär vi försöker hitta en lösning för Afrika stöter vi trots detta endast på likgiltighet och ineffektivitet.
Yet when we look to Africa to provide a solution we find an ocean of indifference and ineffectiveness.
SwedishI vissa länder hanterade dock staten situationen med en hittills oöverträffad ineffektivitet.
However, in certain countries, the inefficient way in which they were dealt with by the state mechanism was unprecedented.
SwedishMerkostnader är ineffektivt, och ineffektivitet medför att vi knappast närmar oss Lissabonmålen.
An administrative burden on our local shipping will lead to goods being transported through Europe with more difficulty.
SwedishDenna cocktail, som redan har införts på olika nivåer i flera länder, har visat prov på sin ineffektivitet.
This cocktail, which has already been applied in varying degrees in a number of countries, has proved ineffective.
Swedish.– Jag har redan haft tillfälle i parlamentet att uttrycka mina betänkligheter om fiskekontrollernas ineffektivitet.
   .– I have already had occasion to express my concerns to this House regarding the ineffectiveness of fisheries controls.
SwedishDet finns dock, herr talman, en risk med denna utspridning: att våra försök att uppfylla många mål leder till en övergripande ineffektivitet.
Yet, there is some risk of dilution of effort. If we pursue too many objectives, our overall effectiveness suffers.
SwedishBefogenheter skapas utan ett maskineri för att övervaka dem, och det kommer att medföra ineffektivitet.
Only much later is consideration to be given to the possibility of transferring to the Agency the right to carry out inspections on the external borders.
SwedishLåt mig ta José Maria Aznars regeringspolitik i Spanien – som knappast kan anklagas för ineffektivitet – som exempel och föreslå fyra praktiska åtgärder.
We cannot follow the example of those countries which have abandoned structural reforms and increased public spending.
SwedishFör att bli effektivt måste FN ha de resurser organisationen behöver, men FN har inte råd att slösa medel på ineffektivitet och dubbelarbete.
That will mean agreeing on a legal definition of terrorist acts, something that all of our governments have a real interest in securing.
SwedishInkonsekvens är liktydigt med ineffektivitet och orättvisor när det gäller utvecklingsländer.
Coherence always lends effectiveness; when it comes to developing countries, incoherence is tantamount to ineffectiveness, and also to injustice.
SwedishIneffektivitet?
SwedishSå länge vi saknar information som baseras på storskalig forskning kommer debatten om sanktioners effektivitet eller ineffektivitet att förbli meningslös.
As long as we lack information based on large-scale research, the debate on the effectiveness or ineffectiveness of sanctions will remain a fruitless task.