"industriland" - Englanninkielinen käännös

SV

"industriland" englanniksi

SV industriland
volume_up
{neutri}

industriland
volume_up
industrialized country {subst.} [Amer.eng.]
Om ett stort industriland investerar t ex pengar i industrier, som inte på långt när längre är konkurrenskraftiga, ja då Caudron kan jag inte hjälpa detta...
If, for example, a large industrialized country invests money in industries that are clearly no longer competitive, Mr Caudron, I cannot help it...
Det faktum att man använder beteckningen " land i ekonomisk utveckling" på ett utvecklingsland betyder inte att detta land omedelbart övergår till kategorin industriland.
Describing a developing country as an 'emerging economy' does not mean that country immediately moves into the category of industrialized country.
Det faktum att man använder beteckningen " land i ekonomisk utveckling " på ett utvecklingsland betyder inte att detta land omedelbart övergår till kategorin industriland.
Describing a developing country as an 'emerging economy ' does not mean that country immediately moves into the category of industrialized country.
industriland
volume_up
industrialised country {subst.} [Brit. eng.]
Kanada är en av EU:s äldsta och närmaste partner, och var det första industriland med vilket EU, 1976, ingick ett ramavtal om handelssamarbete och ekonomiskt samarbete.
Canada is one of the EU's oldest and closest partners, being the first industrialised country with which - in 1976 - the EU signed a Framework Agreement for commercial and economic cooperation.

Esimerkkejä "industriland"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishJag kommer själv från ett mycket utvecklat industriland.
I myself come from a highly industrialised state.
SwedishHur mycket kommer varje industriland att ge?
How much will each developed country give?
SwedishSanningen är ju att Spanien är ett mycket framgångsrikt industriland med en arbetskraft på omkring 20 miljoner människor.
The truth is that Spain is a highly successful industrial country with a labour force of around 20 million people.
SwedishÄndå är det omgivande systemet annorlunda än vad man hade kunnat förvänta sig av ett civiliserat och ledande industriland.
The attendant system, however, is very different from what one would expect from a civilised and leading industrial nation.
SwedishVi talar ofta om utvecklingsländer, men här har vi ett katastrofområde i ett avancerat industriland, som kanske fortfarande behöver mer hjälp.
We often talk about developing countries, but here we have a disaster area in a highly developed country, where additional help may still be needed.
SwedishMen jag vet också att dessa synpunkter uttrycks från det höghöjdsperspektiv som man kan ha om man är lycklig nog att bo i ett industriland.
However, I also know that those views are expressed from the high-altitude perspective of those who have the good fortune to live in a developed nation.
SwedishVi behöver alla klarhet om vem som ska tillhandahålla dessa medel, hur mycket varje industriland kommer att bidra med och hur och när medlen kommer att tillhandahållas.
We all need clarity regarding who exactly will provide this funding, how much each developed country will provide, and how and when it will be provided.
SwedishDet har varit smärtsamt och svårt eftersom Tyskland är ett stort industriland.
It has been painful and difficult because Germany is a great industrial country and, inevitably, a great industrial country is more affected than a country that no longer has any industry.