"handlingskraftig" - Englanninkielinen käännös

SV

"handlingskraftig" englanniksi

SV handlingskraftig
volume_up
{adjektiivi}

handlingskraftig (myös: arbetsam, energisk, ihärdig, kraftfull)
De förtjänar en demokratisk, dynamisk och handlingskraftig union.
They deserve a democratic, dynamic and energetic EU.
Vårt mål måste vara att ha en framtid som en demokratisk och handlingskraftig europeisk union.
What we must aim for is that we should have a future as a democratic and energetic European Union.
I avsaknad av en på detta område handlingskraftig kommission har detta kunnat fortgå alltför länge.
And, in the absence of any energetic action by the Commission, the situation has gone on for far too long.
handlingskraftig (myös: beslutsam, besluten)
volume_up
determined {adj.} (energetically motivated)
handlingskraftig (myös: direktörs-, verkställande, utövande, chefs-)

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "handlingskraftig":

handlingskraftig
Swedish

Esimerkkejä "handlingskraftig"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishNu måste EU vara handlingskraftig och visa solidaritet med islänningarna.
It is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
SwedishDen byråkratiska hjälpen är aldrig lika bra som en spontan och handlingskraftig hjälp.
Bureaucratic assistance is never as good as spontaneous, active assistance.
SwedishDe juridiska problem som kommer fram i sammanhanget förtjänar en handlingskraftig strategi.
The legal problems which emerge in this connection deserve a resolute approach.
SwedishFör att kunna klara dem behöver vi en stark och handlingskraftig kommission.
They can only be mastered by a strong Commission that is able to act.
SwedishEuropeiska unionen behöver - och det snarast - en stark och handlingskraftig kommission.
The European Union needs a strong Commission with authority to act, and needs it quickly.
SwedishDe förtjänar en demokratisk, dynamisk och handlingskraftig union.
The row about the Stability and Growth Pact has scarcely improved the EU’ s reputation.
SwedishÄndå har den visat sig vara både nödvändig och handlingskraftig.
However, it has proved to be both a much-needed and viable arrangement.
SwedishVi hoppas således att regeringskonferensen kommer att lyckas med att ta initiativet till en handlingskraftig reform.
We therefore hope that the IGC will prove successful in getting vigorous reform under way.
SwedishMan måste dock komma ihåg att man inte kan gå framåt utan en ny handlingskraftig kommission.
However, we have to remember that no headway can be made without a new Commission which is functioning successfully.
SwedishEn bra politik är inte bara effektiv och handlingskraftig utan även trovärdig.
My final comment is that a good policy is not only effective and successful, but credible.
SwedishGenom en handlingskraftig tvåspårig politik.
I propose we do this by adopting a dynamic twin-track policy.
SwedishDe central- och östeuropeiska länderna vill ju ha en handlingskraftig union, en union som kan fatta beslut.
After all, the countries from Central and Eastern Europe want a robust Union, a Union capable of taking decisions.
SwedishInstitutionen bör förbli handlingskraftig.
That institution must now remain able to act.
SwedishResultatet kan tydligt ses: OLAF är en betydelsefull och handlingskraftig partner i EU:s kamp mot bedrägerier.
The result can be seen clearly: OLAF is an important and powerfully effective partner for Europe in the fight against fraud.
SwedishResultatet kan tydligt ses: OLAF är en betydelsefull och handlingskraftig partner i EU: s kamp mot bedrägerier.
The result can be seen clearly: OLAF is an important and powerfully effective partner for Europe in the fight against fraud.
SwedishDet är min förhoppning att den spanska regeringen skall visa sig handlingskraftig och att vi skall kunna genomföra dessa åtgärder.
I hope that the Spanish Government will act quickly and that we shall be able to implement these measures.
SwedishFör vi vill ha en handlingskraftig union som grundar sig på principerna om demokrati och parlamentarism.
For we want this to be a Union which has the power to act and which is rooted in the principles of democracy and the parliamentary system.
SwedishJu mer handlingskraftig Europeiska unionen blir, desto starkare måste dess handlingar och beslut vara demokratiskt legitimerade.
The more able the European Union becomes to act, the more its actions and decisions must have democratic legitimacy.
SwedishEn union som vill visa sig handlingskraftig i kriser och konflikter behöver definitivt ha en egen demokratisk legitimitetskedja.
A Union that wants to have the power to act in crises and conflicts urgently needs its own chain of democratic legitimacy.
SwedishDet ofta använda argumentet att det inte skulle gå för att man behöver en handlingskraftig kommission är struntprat dubbelt upp.
The much-used argument that this cannot be done because we need a Commission capable of functioning is just so much nonsense.