"hälften" - Englanninkielinen käännös

SV

"hälften" englanniksi

EN
volume_up
hälft {yleiss.}

SV hälften
volume_up
{Yleinen suku}

hälften (myös: halva, hälft, halvback)
volume_up
half {subst.}
Hälften av dem tillkännagav sitt åtagande högt för rummet och andra hälften lät bli.
Then half of them announced their commitment to this goal to the room, and half didn't.
Av de 210 odlade fälten var hälften genmodifierade och hälften konventionella.
Of the 210 fields cultivated, half were modified and half were conventional.
I söndags såg jag - till hälften glad, till hälften sorgsen - hur händelserna utvecklades i Priština.
On Sunday I watched - half joyful, half tearful - as events unfolded in Priština.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "hälft":

hälft

Esimerkkejä "hälften"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi riskerar att hamna på efterkälken som en till hälften avskuren del av unionen.
We are in danger of being left behind as a semi-detached part of the Union.
SwedishJag skulle vilja anknyta till den andra hälften av det svar som rådsordföranden gav.
I should like to take up the second part of the President-in-Office's answer.
SwedishOch för att hantera den faran tvingas den att visa hälften så stor öppenhet.
And to stave off this danger, it is forced to be that much less transparent.
SwedishEuropeiska informationskontoret för romer finansieras till hälften av Progressprogrammet.
The European Roma Information Office alone gets 50% of its funding from Progress.
SwedishDessutom har Europeiska unionen redan minskat exportstödet med hälften.
Furthermore, the European Union has already reduced its export refunds by 50%.
SwedishDetta betänkande har dock bara fått stöd av lite mer än hälften av utskottets ledamöter.
With the enlarged European Union we are looking at completely new questions.
SwedishI detta ingår tillsättningen av 700 nya tjänster, varav hälften inom språktjänsten.
Parliament is also concerned about implementation of communication and information policy.
SwedishMer än hälften av utsläppen står fortfarande utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter.
More than 50% of emissions are not yet included in the Emissions Trading System.
SwedishVarje minut utförs 100 aborter och nästan hälften av dem av personer utan medicinsk utbildning.
We now know that, every minute, a woman dies for reasons connected with pregnancy.
SwedishEn månad senare har konsumtionen fallit med 27 procent och exporterna minskat med hälften.
One month later, consumption has fallen by 27 % and exports have halved.
SwedishI vissa länder, som i mitt hemland Rumänien, förorsakar dessa sjukdomar hälften av alla dödsfall.
In some countries, like my country, Romania, this amounts to 50% of all deaths.
SwedishÖver hälften av Europaskolornas budget finansieras av EU-medel.
More than 50% of the budgets of these schools comes from European Union funds.
SwedishVid den tidpunkten betraktade närmare hälften av oss inte skräppost som något problem.
Under this law unsolicited email cannot be sent without the specific consent of the receiver.
SwedishEn månad senare har konsumtionen fallit med 27 procent och exporterna minskat med hälften.
One month later, consumption has fallen by 27% and exports have halved.
SwedishTill för bara 15 år sedan fanns det i hälften av Europas länder varken frihet eller demokrati.
Even more astonishing were the deeds that turned those words into reality.
SwedishUngefär hälften av dessa får ingen diagnos förrän vid 18 månaders ålder.
Some 50% of those are not diagnosed until they are 18 months old.
SwedishMindre än hälften av de finansiella mål som givarländerna enades om har uppfyllts.
Regrettably, the situation is still not what it should be.
SwedishDen andra hälften tar han och säljer, och tjänar lite pengar på.
The other 50 percent, he takes and he sells and he makes money on them.
SwedishEnligt Världshälsoorganisationen är hälften av de läkemedel som säljs via Internet förfalskade.
According to the World Health Organisation, 50% of the medicines sold online are falsified.
SwedishI projektet deltar för närvarande Gazprom och den italienska gasleverantören ENI med hälften var.
Currently, Gazprom and the Italian gas supplier ENI each have a 50 % stake in the project.