"grepp" - Englanninkielinen käännös

SV

"grepp" englanniksi

volume_up
grepp {subst.}
EN

SV grepp
volume_up
{neutri}

grepp (myös: kontroll, tag, förståelse, grepp)
volume_up
grip {subst.}
De centrala myndigheternas grepp blir allt hårdare igen, enligt Sovjetmodell.
The grip of the central government is becoming tighter in true Russian style.
Den uppträder med för lite energi för att faktiskt få grepp om denna fråga.
It is not pro-active enough to get a real grip on the situation.
Har man fått grepp på var man vill jobba ska man försöka göra sin praktik där.
Have you got grip on where you want to work you should try to do their internship there.
grepp (myös: del, tag, smakbit, bit)
volume_up
bite {subst.}
Den ojämvikt som länge förutspåtts av skeptiker börjar få grepp.
The imbalances long predicted by sceptics are starting to bite.
Det kommer i förtid för att utvidgningen av patentlagarna 2005, så att de omfattar läkemedel i Indien och andra länder, ännu inte har fått grepp.
It is ahead of its time because the extension of patent regimes to cover drugs in India and other countries in 2005 has not yet bitten.
grepp (myös: lås, spänne, omfamning, handslag)
volume_up
clasp {subst.}
volume_up
grasp {subst.}
Eftersom det organiserades folkomröstningar hade människorna grepp om dokumentet.
Because referendums were organised, people had a proper grasp of the document.
Vi behöver några dagar för att få grepp om situationen i författningsdomstolen och bedöma den.
We need a few days to grasp and to assess the situation in the Constitutional Court.
Det är naturligtvis svårare att få ett exakt grepp om vad nyttan med passageraruppgifter är.
Clearly, it is much more difficult to grasp exactly what the usefulness of PNR data is.
grepp (myös: kontroll, inflytande, makt, tag)
volume_up
hold {subst.}
Théoden har ett fast grepp men jag räds för honom.
Théoden has a strong hold but I fear for him.
Tvärtom fortsätter deras fasta grepp om makten på ett högst motbjudande pompöst och irriterande sätt.
Instead, they continue their firm hold on power in a most disgustingly pompous and irritating manner.
Det är precis detta som historien lär oss: vi har aldrig haft ett stabilt grepp om demokratin.
This is precisely what history teaches us: we have never had a permanent hold on democracy.
grepp (myös: egendom, innehav, arrende, besittning)
volume_up
holding {subst.}
grepp (myös: inköp, tag, stöd, köp)
volume_up
purchase {subst.}
grepp (myös: hugg, stump, brottstycke)
volume_up
snatch {subst.}
grepp (myös: ton, uppehåll, avbrott, hållplats)
volume_up
stop {subst.}
grepp (myös: handling, slag, drag, stöt)
volume_up
stroke {subst.}
grepp (myös: aning, kontakt, beröring, drag)
volume_up
touch {subst.}
Det gläder mig att Hans-Gert Poettering och hans kolleger har fått grepp om klimatförändringens verkliga effekter.
I am delighted to see that Mr Poettering and his colleagues have got in touch with the reality of climate change.
Att föreslå att man ska utsträcka antidiskrimineringsbestämmelserna till praktiskt taget alla områden i livet är emellertid att ha dåligt grepp om verkligheten.
Proposing to extend the anti-discrimination regulations to practically all areas of life is out of touch with reality, however.
grepp (myös: handtag, ax, ögla, öra)
volume_up
ear {subst.}

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "grepp":

grepp

Esimerkkejä "grepp"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi hade inte grepp om det, eftersom det gjordes med denna starka centralisering.
We do not have them under control because our approach is a strongly centralist one.
SwedishJag håller fullständigt med Gay Mitchell om att EU behöver ta ett fastare grepp.
I agree completely with Mr Mitchell, that the European Union needs to take a firmer hand.
SwedishJuntan i Myanmar är nu mer kompromisslös och har ett starkare grepp om makten än någonsin.
The junta in Burma is now more hardline and more firmly in control than ever.
SwedishBehovet av strålning som konservering är det också svårt att få grepp om.
The need for irradiation as a way of preserving food is also hard to see.
SwedishMilisgrupperna håller civilbefolkningen i ett dödligt grepp och håller på att krossa den.
Indeed, the paramilitary groups are crushing the civilian population in a lethal vice.
SwedishJag tror att vi med den gemensamma ståndpunkten har ett ganska bra grepp om riskerna.
I think that the common position gives us good control of the risks.
SwedishJag menar därför att vi ska ta ett annat grepp på detta, och fråga vad som bör göras.
I therefore believe that we should tackle this in a different way and ask what should be done.
SwedishVi ser hur Förenta staternas geopolitiska intressen tar ett fast grepp om Irak.
We are witnessing the geopolitical interests of the United States perpetuating themselves in Iraq.
SwedishAtt åstadkomma endräkt och harmoni i det argentinska samhället är svårt och kräver ett fast grepp.
Harmony in Argentine society is being achieved with difficulty but with tenacity.
SwedishDen nu föreslagna artikeln är det inget parlament som har något grepp om.
There is not a single parliament anywhere which knows what to do about this proposed article.
SwedishMånga av de tidigare talarna har sagt att det krävs ett samlat grepp om migrationspolitiken.
Many of the previous speakers have said that migration policy must be viewed as a whole.
SwedishDet var ett bra exempel på ett samlat grepp.
However, I would also draw attention to the problems which the SADC area is experiencing.
SwedishDet är därför logiskt att ta ett samlat grepp inom biståndet när det gäller bekämpningen av dem.
It is therefore logical to coordinate aid when it comes to combating them.
SwedishVilka program tror ni här skulle kunna få någon effekt för att man åter skall få grepp om problemen?
What programmes do you think would help to get these problems under control again?
SwedishDetta är en ren fars och kommer att leda till att juntan får ett ännu hårdare grepp om Burma.
This is a complete farce and it will plunge Burma even further under the junta's iron rule.
SwedishDet sägs också alltid att vi måste få grepp om globaliseringen.
It is also repeatedly said that we must come to grips with globalisation.
SwedishNi vill få ett politiskt grepp om förvaltningen, och vi stöder er i det.
You want to bring the administration under political control, and you have our support for this.
SwedishEtt första testlopp är kanske nyttigt, men räcker inte för att få grepp om problemet.
You might say that in Essen there was a pursing of the lips.
SwedishVi kan inte åstadkomma en hållbar utveckling utan att ta ett globalt grepp från början.
We cannot bring about sustainable development without adopting a global approach from the beginning.
SwedishNär det gäller mjölken har vi bemödat oss att få någorlunda grepp om kvoterna.
With milk we have tried to get the quotas into order.

Muita sanoja