SV grep
volume_up
{Yleinen suku}

För oss är det särskilt viktigt att man på europeisk nivå och på ett konkret sätt skapar en livsmedelssäkerhet från gård till bord, eller från grep till gaffel.
We are particularly keen to implement in a practical manner at European level this concept of food safety from the stable to the table, or from the pitchfork to the fork.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "gripa":

gripa

Esimerkkejä "grep"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVid något tillfälle kom den holländska polisen till Amsterdam och grep Van Meegeren.
And at some point the Dutch police came into Amsterdam and arrested Van Meegeren.
SwedishSovjetstyret grep 13 000 personer, varav 350 avrättades.
13 000 people were repressed by the Soviets, 350 of whom were executed.
SwedishVi minns alla de förfärliga bilderna från Ceuta och Melilla, som grep oss i Europeiska unionen.
We all remember the terrible images from Ceuta and Melilla, which affected us in the European Union.
SwedishSamtidigt grep han till vapen och det blev krig igen.
Then he took up arms, and the country was plunged into war again.
SwedishDen danska polisen luskammade gatorna och grep ungefär 200 personer, som sedan släpptes.
The Danish police conducted a mass search of the streets and arrested about two hundred people, who were later released;
SwedishVi minns alla de förfärliga bilderna från Ceuta och Melilla, som grep oss i Europeiska unionen.
How do we expect to achieve the Millennium Development Goals if we cannot even combat poverty on our own doorstep?
SwedishPolisens specialstyrkor OMON omringade Triumftorget, där de protesterande samlats, och grep 120 personer.
A further 70 persons were arrested in Saint Petersburg.
SwedishDe grep mig bara för nån gammal förseelse.
They caught in here with some... warrant or something, you know
SwedishAlla etapper " från grep till gaffel " är berörda.
It concerns all the stages from 'farm to table '.
SwedishLämna inte dem som grep demonstranter på ett så brutalt sätt utanför vid utvidgningen av viseringsförbudet.
When imposing the visa bans, though, please do not leave out those who detained the demonstrators in such a brutal way.
SwedishVi grep oss an denna uppgift med stor entusiasm.
We set out on this task with much enthusiasm.
SwedishPolisen och paramilitära styrkor misshandlade och grep deltagare i ett fredligt oppositionsmöte i Baku den 21 maj.
On 21 May, the police and paramilitary forces beat up and arrested participants in a peaceful opposition rally in Baku.
SwedishPolisen och paramilitära styrkor misshandlade och grep deltagare i ett fredligt oppositionsmöte i Baku den 21 maj.
On 21 May, the police and paramilitary forces beat up and arrested participants in a peaceful opposition rally in Baku.
SwedishDetta direktiv bidrar till det, så att vi får sunda och kvalitativa livsmedelsprodukter från, som jag sade, grep till gaffel.
This directive will contribute to food being, as I said before, healthy and of high quality from the stable to the table.
SwedishDe grep fem iranska instruktörer.
SwedishDet var jag som grep honom.
SwedishDen 8 oktober grep den marockanska polisen sju västsahariska människorättsförsvarare efter att de besökt ett flyktingläger i Algeriet.
On 8 October, Moroccan police arrested seven Sahrawi human rights activists after they had visited a refugee camp in Algeria.
SwedishJag skulle vilja gratulera Pronk för det arbete som han har utfört efter Mathers, som grep sig an den första behandlingen.
Mr President, I should like to congratulate Mr Pronk for the work he has done, following Mr Mather, who dealt with it at first reading.
SwedishJag välkomnar även det faktum att regeringen agerade mot, grep och överlämnade två av de sex efterlysta rymlingarna, Tolimir och Djordjevic.
I also welcome the fact that the Government moved against, arrested and delivered two of the six most wanted fugitives, Tolimir and Djordjevic.
SwedishSund och kontrollerad från grep till gaffel ", det är numera den devis som sammanfattar Europeiska unionens politik för skydd av konsumenter och livsmedelsbranschen.
That is now the phrase that sums up the policy on protecting consumers and the food chain that the European Union wanted.