"gradvis bli" - Englanninkielinen käännös

SV

"gradvis bli" englanniksi

EN

SV gradvis bli
volume_up
{verbi}

gradvis bli (myös: , hämta, förarga, straffa)
I am getting used to procedures here very gradually.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "gradvis bli" englanniksi

gradvis adjektiivi
gradvis adverbi
bli verbi

Esimerkkejä "gradvis bli"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDen har gradvis kommit att bli en spökstad med tomma gator och öde byggnader.
It has gradually become a ghost city, with empty streets and derelict buildings.
SwedishDen har gradvis kommit att bli en spökstad med tomma gator och öde byggnader.
A united Cyprus could already be a member of the EU today.
SwedishJag börjar gradvis bli van vid förfarandena här.
I am getting used to procedures here very gradually.
SwedishUnder de närmaste åren kommer Europa att genomleva en period av stagnation och dess befolkning kommer gradvis att bli allt äldre.
In the coming years, Europe is facing a period of stagnation and the progressive ageing of its population.
SwedishDet är tydligt att Kina är en stor ekonomi och gradvis kommer att bli konkurrenskraftigt inom allt fler industrisektorer.
It is clear that China is a big economy and will gradually become competitive in more and more industrial sectors.
SwedishDen nuvarande tron på att regimen gradvis kommer att bli alltmer öppen för demokrati har visat sig vara en felbedömning.
The current policy of believing that the regime will gradually become open to democracy has turned out to be a miscalculation.
SwedishVi måste göra det möjligt för gruvregioner att gradvis bli mindre beroende av gruvdriften utan att deras välstånd minskas avsevärt.
We must enable mining regions to become gradually less dependent on the mining industry without their prosperity being significantly reduced.
SwedishDen gemensamma organisationen av marknaden för tobak bör bestå och göra det möjligt för Europeiska unionen att gradvis bli självförsörjande.
Mr President, the COM in tobacco must continue and must enable the European Union gradually to become self-sufficient.
SwedishFör det andra bör FN:s roll i Irak gradvis utökas och bli mer omfattande än dess nuvarande funktion som demokratiprocessens barnmorska.
Secondly, the UN’s role in Iraq should gradually be stepped up, and it should go beyond its current role as midwife to the democratic process.
SwedishSamtidigt som den humanitära situationen gradvis börjar bli kontrollerbar verkar vissa medlemsstater inte utesluta möjligheten med ett GUSP-uppdrag.
While the humanitarian situation is gradually coming under control, some Member States appear not to rule out the possibility of a CFSP mission.
SwedishFör det andra bör FN: s roll i Irak gradvis utökas och bli mer omfattande än dess nuvarande funktion som demokratiprocessens barnmorska.
Instead, the military contingent should be increased, as the present number of around 200 000 soldiers is quite inadequate to stabilise the situation in Iraq.
SwedishDessutom håller följderna av den fria marknaden och den destruktiva naturen hos den konstanta strävan efter de lägsta priserna gradvis på att bli en fråga om allmän kännedom.
Moreover, the effects of the free market and the destructive nature of the constant quest for the lowest prices is progressively becoming a matter of common knowledge.
SwedishDet håller dock gradvis på att bli ett instrument för polissamarbete, eftersom rådet steg för steg försöker utöka det med nya funktioner och ge olika myndigheter tillgång till databasen.
The Commission is also holding regular and intensive meetings with the Joint Supervisory Authority, and has included specifications on data protection in the tender.