"gräva upp" - Englanninkielinen käännös

SV

"gräva upp" englanniksi

SV gräva upp
volume_up
{verbi}

gräva upp (myös: borra, gräva, köra, stöta)
Att gräva upp och ta tillvara materialet ger ett positivt utslag till koldioxidbalansen, om det sker på rätt sätt.
Digging up and utilising the material will yield a positive result for the carbon dioxide balance, if done correctly.
Det finns inget annat sätt att förklara varför man vill gräva upp en död text och anta dess antidemokratiska bestämmelser.
There is no other way to explain the fact that it digs up a dead text and adopts its anti-democratic provisions.
Ska de gräva upp Europa, lägga det på lastbilsflak och hälla ut det på Dartymoor så att vi kan gå och titta på det??
My mate says 'what be'm going to do about it then, dig it up and put it in trucks and pile it up on Dartymoor so we can go and have a looky at 'n?'
gräva upp (myös: gräva ut, gräva, gräva fram)
gräva upp (myös: ta upp ur graven)
gräva upp (myös: gräva fram)
gräva upp (myös: gräva fram)
Varför sträva efter att gräva upp vinstockarna på vårt territorium när Chile, Australien och vingårdarna på den trettiotredje breddgraden planterar nya?
Why seek to grub up vineyards on our territory when Chile, Australia and the vineyards of the 33rd parallel are planting?
gräva upp (myös: avslöja, bringa i dagen)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "gräva upp" englanniksi

gräva verbi
grav substantiivi
grav adjektiivi
English
upp adverbi
English
upp verbi
English
upp prepositio
English

Esimerkkejä "gräva upp"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishAtt gräva upp och ta tillvara materialet ger ett positivt utslag till koldioxidbalansen, om det sker på rätt sätt.
Digging up and utilising the material will yield a positive result for the carbon dioxide balance, if done correctly.
SwedishDet finns inget annat sätt att förklara varför man vill gräva upp en död text och anta dess antidemokratiska bestämmelser.
There is no other way to explain the fact that it digs up a dead text and adopts its anti-democratic provisions.
SwedishMalthusianismen finns överallt i unionen och i den gemensamma jordbrukspolitiken, när det gäller kvoter, markuttag och att gräva upp vinstockar.
Malthusianism is everywhere in the Union and in the CAP, regarding quotas, set-aside and the uprooting of vines.