"gestalta" - Englanninkielinen käännös

SV

"gestalta" englanniksi

SV gestalta
volume_up
[gestaltade|har gestaltat] {verbi}

gestalta (myös: skapa, forma, staka ut, dana)
Om det är så framtiden kommer att gestalta sig kan vi bara applådera detta.
If that is the shape of things to come, then we can only applaud this.
Jag hoppas att detta inte visar hur framtiden kommer att gestalta sig till följd av tjänstedirektivet.
I hope that this is not the shape of things to come under the Services Directive.
Jag hoppas att vi i framtiden kommer att se detta gestalta sig på ett annat sätt.
I hope that we will, in future, see that in another shape.
gestalta (myös: gjuta, skapa, forma, stöpa)
volume_up
to mold [molded|molded] {v.} [Amer.eng.] (give (a specific) form)
gestalta (myös: gjuta, skapa, forma, stöpa)
volume_up
to mould {v.} [Brit. eng.] (give (a specific) form)

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "gestalta":

gestalta

Esimerkkejä "gestalta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishI försöket att gestalta en universell ståndpunkt har betänkandet blivit ensidigt och obalanserat.
(LV) Ladies and gentlemen, in attempting to fashion a universal viewpoint, the report has ended up being one-sided and unbalanced.
SwedishDen ekonomiska och sociala sammanhållningen när vi har 27 länder kommer ju att gestalta sig annorlunda än sammanhållningen i 15 länder.
Holding 27 countries together economically and socially is a quite different matter from maintaining the cohesion of 15 of them.
SwedishÄven bland experterna på EU-lagstiftning går åsikterna vitt isär om hur det hela kan, eller kommer att, gestalta sig i verkligheten.
Even European law specialists hold fundamentally different views about how this matter can, or will, actually be fleshed out in reality.
SwedishGenom att rösta fram en ny president kommer folket i år att få möjlighet att fatta ett avgörande beslut om hur dess framtid skall gestalta sig.
By voting in a new president, the people will get the chance this year to take a crucial decision on what their future will hold.
SwedishVi är alla medvetna om att mycket står på spel i förhandlingarna i Seattle när det gäller hur livet skall gestalta sig för världens befolkning.
Mr President, we are all aware that in Seattle the stakes are high and of exceptional importance for the lives of the world' s citizens.
SwedishMäns våld mot kvinnor har många ansikten och våldet kan gestalta sig på många olika sätt, men utsattheten och smärtan är densamma oavsett vem som drabbas.
The violence of men towards women has many guises and it may take many forms, but the vulnerability and pain are the same no matter who is affected.
SwedishAv förståeliga skäl är det ännu oklart hur uppföljningen av MR-kommissionens specialsession i höstas om situationen i Mellanöstern, kommer att gestalta sig.
For understandable reasons, it is still unclear quite how the Human Rights Commission's special session on the situation in the Middle East, held last autumn, is to be followed up.
SwedishAv förståeliga skäl är det ännu oklart hur uppföljningen av MR-kommissionens specialsession i höstas om situationen i Mellanöstern, kommer att gestalta sig.
For understandable reasons, it is still unclear quite how the Human Rights Commission' s special session on the situation in the Middle East, held last autumn, is to be followed up.
SwedishFemtio år senare är EU tillbaka vid den plats där allt startade; vi står inför en spännande ny utmaning där alla är engagerade i att gestalta och forma morgondagens EU.
Half a century later, Europe’s road has come back to the place where it all began: an exciting new challenge involving us all in creating and building the Europe of tomorrow.