"ges möjlighet att" - Englanninkielinen käännös

SV

"ges möjlighet att" englanniksi

EN

SV ges möjlighet att
volume_up
{verbi}

ges möjlighet att (myös: , hämta, förarga, straffa)
Serberna i Kosovo bör ges möjlighet att engagera sig och delta i beslutsprocessen i det nya, oberoende landet.
Serbs in Kosovo should be allowed to get involved and to participate in decision-making in the new, independent country.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ges möjlighet att" englanniksi

möjlighet substantiivi
möjlighet adjektiivi
möjlig adjektiivi
att konjunktio
att partikkeli
English
ätt substantiivi

Esimerkkejä "ges möjlighet att"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishHerr Cohn-Bendit, ni kommer utan tvivel att ges möjlighet att uttrycka era åsikter.
Mr Cohn-Bendit, you will undoubtedly have an opportunity to express your views.
SwedishKommissionen måste ges möjlighet att fylla en viktig funktion i detta avseende.
The Commission must be capable of playing an important role in this respect.
SwedishDessa civila måste ges möjlighet att fly så att armén kan avsluta sin offensiv.
These civilians must be allowed to leave so that the army can conclude its offensive.
SwedishVarje land måste ges möjlighet att utforma sin egen skogspolitik.
Each country must be given the opportunity to develop their own forestry policy.
SwedishNu måste alla ges möjlighet att leva i enlighet med dessa värden.
Now everyone must be afforded the chance to live in accordance with those values.
SwedishDe måste ges möjlighet att mötas, ty när människor möts skapas diplomati.
They must be given the opportunity to meet because when people meet diplomacy is created.
SwedishKvinnliga forskare bör därför ges möjlighet att delta i programmen.
Women researchers should therefore be given the opportunity to take part in programmes.
SwedishDe bör ges möjlighet att rösta på sin ursprungliga hemort.
It should be made possible for them to vote in their original place of residence.
SwedishDär ges möjlighet att använda solidaritetsfonden med upp till en miljard euro per år.
The latter allows the mobilisation of the Solidarity Fund within the annual ceiling of EUR 1 billion.
SwedishGenom denna strategi måste vi ges möjlighet att fullborda denna uppgift.
That is the task that this strategy must allow us to fulfil.
SwedishI avtalet ges möjlighet att använda solidaritetsfonden med upp till en miljard euro per år.
The IIA allows the mobilisation of the Solidarity Fund within the annual ceiling of EUR 1 billion.
SwedishI artikel 9 i direktivet ges möjlighet att bevilja medlemsstaterna vissa undantag.
Article 9 of the directive makes provision for the facility for derogation on the part of the Member States.
SwedishUkraina måste ges möjlighet att gå med i Europeiska unionen.
Ukraine must be given the opportunity of joining the European Union.
SwedishEU-medborgarna bör ges möjlighet att inte bara rösta på nationella, utan på europeiska listor.
EU citizens should be given the opportunity to vote not only for national, but for European lists.
SwedishDet är därför som jag vill att mina medborgare ska ges möjlighet att rösta för eller emot detta.
That is why I want my citizens to be able to agree or disagree.
SwedishUkraina skulle ges möjlighet att verkligen bli självständigt.
Ukraine should be given the opportunity for genuine independence.
SwedishLåt oss inte lämna återuppbyggnaden uteslutande till Hizbollah, som då ges möjlighet att skapa ett nytt Qatar.
Let us not leave the reconstruction solely to Hezbollah and another Qatar.
SwedishKommissionen måste ges möjlighet att fylla en viktig funktion i detta avseende.
Unfortunately, there has not been a single sign of the geographical indications being sustainably enshrined at the WTO.
SwedishEU har lovat alla länder på Västbalkan att de ska ges möjlighet att ansluta sig till EU.
The European Union made a commitment to all the Western Balkan countries that they would enter the European Union.
Swedish(Applåder) De nationella parlamenten uppmanas nu att göra sitt för att Europol skall ges möjlighet att kunna arbeta.
Now it is up to the national parliaments to do their best to give Europol a chance to work.