"fusion" - Englanninkielinen käännös

SV

"fusion" englanniksi

volume_up
fusion {yleiss.}
EN

"fusion" ruotsiksi

volume_up
fusion {subst.}

SV fusion
volume_up
{Yleinen suku}

1. yleinen

fusion (myös: sammanslagning, kompanjonskap)
volume_up
tie-up {subst.}

2. Fysiikka

fusion
volume_up
fusion {subst.}
Vi avstår från att rösta om punkten " Kontrollerad termonukleär fusion, kontrollerad kärnfusion ".
We are abstaining on controlled thermonuclear fusion, controlled nuclear fusion.
Vi avstår från att rösta om punkten "Kontrollerad termonukleär fusion, kontrollerad kärnfusion" .
We are abstaining on controlled thermonuclear fusion, controlled nuclear fusion.
Det här är ett område där de gröna blandar ihop fission och fusion.
That is an area in which the Greens confuse fission with fusion.
fusion (myös: kärnfusion)
Vi avstår från att rösta om punkten " Kontrollerad termonukleär fusion, kontrollerad kärnfusion ".
We are abstaining on controlled thermonuclear fusion, controlled nuclear fusion.
Vi avstår från att rösta om punkten "Kontrollerad termonukleär fusion, kontrollerad kärnfusion" .
We are abstaining on controlled thermonuclear fusion, controlled nuclear fusion.
Hur mycket skall vi lägga ner på kärnteknisk fusion?
How much should we spend on nuclear fusion?

3. liike-elämä

fusion (myös: sammanslagning)
volume_up
merger {subst.}
Den ärade ledamoten oroade sig för att en fusion skulle kunna pressa upp kontraktspriserna.
The honourable Member was concerned that a merger could lead to upwards pressure on trading prices.
När det gäller denna fusion är detta ett område med många problem.
As far as this merger is concerned, this is a field with many problems.
Angående: Fusion mellan Suez och Gaz de France
Subject: Merger between Suez and Gaz de France

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "fusion":

fusion

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "fusion":

fusion

Esimerkkejä "fusion"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDen ärade ledamoten oroade sig för att en fusion skulle kunna pressa upp kontraktspriserna.
There might then be a disintegration rather than a further convergence of European regulations.
SwedishDet vore också bra att tolka fusion i en mer positiv riktning.
I have taken Mr Linkohr' s image on board with pleasure.
SwedishLyckligtvis tar industrin själv då och då initiativ till samarbete, fusion eller skalökning.
Fortunately, the industry itself takes occasional steps in the direction of cooperation, mergers or expansions.
SwedishDet vore också bra att tolka fusion i en mer positiv riktning.
I have taken Mr Linkohr's image on board with pleasure.
SwedishDe kan även ta sig in på nya marknader genom att öppna en filial eller ett dotterbolag i ett annat EU-land eller genom fusion.
They can also enter new markets by opening a branch or a subsidiary in another EU country or through mergers.
SwedishDenna ändring syftar till utöka förteckningen över företag som omfattas och beakta direktivet om moderbolag och dotterbolag och direktivet om fusion.
Furthermore, we are not convinced of the economic advantages of tax harmonisation as opposed to the advantages of maintaining healthy tax competition.
SwedishNär det gäller fusion, vore det bra om man kunde visa prov på smidighet i tolkningen av principen om de 200 miljoner euro som avsatts för att användas till ITER.
In connection with the latter, it would be wise to demonstrate flexibility when interpreting the principle of reserved use of EUR 200 million for ITER.
SwedishDenna ändring syftar till utöka förteckningen över företag som omfattas och beakta direktivet om moderbolag och dotterbolag och direktivet om fusion.
This amendment seeks to extend the list of companies covered and to take account of the directive on parent companies and subsidiaries and the directive on mergers.
SwedishFusion är det billigaste sättet, eftersom det inte krävs någon kontant betalning för de tillgångar som förs över från det överlåtande till det övertagande företaget.
Merging is the less expensive way to expand a company, since the procedure does not require cash payment for the assets transferred from the absorbed company to the absorbing one.

Muita sanoja