"fraktion" - Englanninkielinen käännös

SV

"fraktion" englanniksi

SV fraktion
volume_up
{Yleinen suku}

fraktion (myös: enhet, cell, element, enhet i organisation)
volume_up
cell {subst.}
fraktion (myös: gräl, splittring, falang, käbbel)
volume_up
faction {subst.}
Vi vill att producentorganisationen skall vara den som utfärdar certifikatet snarare än någon politisk fraktion i Somalia.
We want the association of producers to be the ones issuing the certificate rather than any political faction in Somalia.
Kravet att valet ska övervakas av säkerhetsstyrkor kommer från alla fraktioner i den nationella övergångsregeringen.
The request for them to be accompanied by security forces comes from all factions in the transitional national government.
Vi har fått vissa indikationer på att en av de fraktioner som krigar i Somalia är villiga att ha möjlighet till certifiering.
There are some indications conveyed to us that one of the factions that is at war in Somalia is willing to have the possibility of certification.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "fraktion":

fraktion

Esimerkkejä "fraktion"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDärför kommer även min fraktion att stödja resolutionen.
It will therefore also have the support of my group.
SwedishLandet har nyligen genomgått en politisk kris, där en fraktion av oppositionen bojkottade parlamentet.
The country has recently been going through a political crisis, with part of the opposition boycotting the parliament.
SwedishJag har sagt det för att min fraktion och även jag är övertygade om att Europa har större problem och uppgifter.
I have said this because I and my group are convinced that Europe has more serious problems and tasks to deal with.
SwedishMånga av de ändringsförslag som gjorts till herr Sakellarious betänkande går tyvärr också alldeles för långt enligt vår fraktion.
Regrettably, our Group thinks that many of the proposed amendments to the Sakellariou report go too far.
SwedishFör det andra förekom det en mycket negativ kampanj från en viss fraktion av oppositionen, vilket ledde till att den spelade ut sig själv.
Secondly, there was the very negative campaign from a certain corner of the opposition which put itself offside.
SwedishFör det andra förekom det en mycket negativ kampanj från en viss fraktion av oppositionen, vilket ledde till att den spelade ut sig själv.
Secondly, there was the very negative campaign from a certain corner of the opposition which put itself offside.
SwedishVi hyser i vår fraktion inga förhoppningar att man i ministerrådet eller i de nationella regeringarna skulle ändra inställning.
The members of our group have no hope of a change of attitude in the Council of Ministers or on the part of the Member State governments.
SwedishVi anser detta vara oacceptabelt och jag kan försäkra er att parlamentet och vår fraktion inom kort kommer att testa fördraget på denna punkt.
We find that unacceptable and I can assure you that Parliament and our Group will shortly be testing the Treaty on this point.
SwedishVidare anser vår fraktion att problemet om ersättning från socialförsäkringen skall utgå eller ej är en helt subsidiär fråga.
Our group also feels that the problem of whether or not payments should be reimbursed by the social security systems is purely an issue of subsidiarity.
SwedishI Storbritannien har vår föraktliga regering och politiska fraktion sagt nej till en folkomröstning, just på grund av att de vet att resultatet skulle bli ett rungande ”nej”.
The British are denied a referendum by our contemptible government and political class precisely because they know that the result would be a resounding 'no'.
SwedishMen som liberal fraktion bedömer vi ändå att vi inte kan rösta för rapporten, och detta beroende på att vi fört upp alltför många frågor på europanivå för att sedan inte kunna förverkliga dem.
However, we in the Liberal Group feel that we cannot vote for it, because it expects far too much to be done at European level which we simply cannot achieve.
SwedishFru ordförande, ärade kollegor, vår fraktion känner sympati för de tankar som ligger bakom rapporten eftersom den ger uttryck för omsorg om grupper i samhället som behöver denna omsorg.
Madam President, ladies and gentlemen, our group sympathizes with the sentiments behind this report, which expresses concern for those groups in society that need us to care for them.