"förminskas" - Englanninkielinen käännös

SV

"förminskas" englanniksi

SV förminskas
volume_up
{verbi}

förminskas (myös: avta, försvaga, minska, försvagas)
Jag försäkrar er också att kommissionens roll inte förminskas genom denna reform, tvärtom.
I can also assure you that the Commission’ s role has not been diminished by this reform, quite the contrary.
Jag försäkrar er också att kommissionens roll inte förminskas genom denna reform, tvärtom.
I can also assure you that the Commission’s role has not been diminished by this reform, quite the contrary.
Om våra väljare inte kan göra det valet själva förminskas deras moraliska förmåga och en del av deras frihet går förlorad.
If our constituents are not able to make that choice for themselves, their moral capacity is diminished and a measure of their freedom is lost.
förminskas (myös: reduceras, bli mindre viktig)
förminskas (myös: förstöra, försvaga, krympa, vanvårda)

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "förminska":

förminska
Swedish

Esimerkkejä "förminskas"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDen aktuella raden eller kolumnen förstoras eller förminskas i högra eller nedre kanten.
The current row or column is enlarged or reduced at its right-hand or lower edge.
SwedishFormeln förminskas eller förstoras med en viss procentfaktor vid utskrift.
Reduces or enlarges the size of the printed formula by a specified enlargement factor.
SwedishMed detta alternativ förminskas visningen av dokumentsidan till 75 % av originalstorleken.
This option results in a 75 % reduction from the original size of the page.
SwedishDialogrutan förminskas automatiskt om Du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område.
The dialog is automatically minimized when you click into a sheet with the mouse.
SwedishDet sätt på vilket problemen i Turkiet förminskas börjar bli imponerande.
The way in which the problems in Turkey are being minimised is starting to become impressive.
SwedishFormeln förminskas eller förstoras i arbetsområdet så att alla formelelement syns.
The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area.
SwedishOm du dubbelklickar på titellisten förminskas eller förstoras fönstret.
By double-clicking the title bar, you can minimize the window to the title bar or show it again.
SwedishMänniskors kärlek till varandra förminskas aldrig av kön eller sexualitet: sådan är kärleken.
The love of one human being for another is never lessened by gender or sexuality: it is love.
SwedishDen offentliga kontrollen av ECB måste utökas och inte förminskas.
Public control over the ECB should be increased rather than reduced.
SwedishDokumentsidan förstoras respektive förminskas tills textraden i dokumentet är helt synlig.
The document page is enlarged / reduced so that the text lines in the document are completely visible.
SwedishSå kort att det skulle kunna förminskas till det enstaviga ordet "nej".
No to these three initiatives. And yet here we are, going through the motions of a debate all over again.
SwedishJag försäkrar er också att kommissionens roll inte förminskas genom denna reform, tvärtom.
I can also assure you that the Commission’s role has not been diminished by this reform, quite the contrary.
SwedishMen detta innebär inte att det lidande som människorna har genomgått förminskas eller ignoreras på något sätt.
That is not in any way to undermine or to ignore the suffering people have gone through.
SwedishJag försäkrar er också att kommissionens roll inte förminskas genom denna reform, tvärtom.
I can also assure you that the Commission’ s role has not been diminished by this reform, quite the contrary.
SwedishDialogrutan förminskas så att du kan se mer av tabellen.
The dialog shrinks so that you can see more of the sheet.
SwedishHär kan du välja om kopian ska infogas i originalstorlek eller om den ska förminskas eller förstoras.
Determine whether to retain the size of the original object, or to insert the copy as a reduced or enlarged object.
SwedishDokumentsidan förstoras respektive förminskas tills även papperskanterna på dokumentet är synliga i fönstret.
The document page is enlarged / reduced so that the page borders of the document are visible on the window.
SwedishOm våra väljare inte kan göra det valet själva förminskas deras moraliska förmåga och en del av deras frihet går förlorad.
If our constituents are not able to make that choice for themselves, their moral capacity is diminished and a measure of their freedom is lost.
Swedish(NL) Vi måste vara försiktiga så att debatten om terrorism inte förminskas till en debatt om kroppsskannrar eller skydd av personuppgifter.
(NL) We need to watch out that a debate about terrorism is not narrowed down into a debate about body scanners or data protection.
SwedishSamtidigt förväntar jag mig att ingen av Turkiets skyldigheter, och inget av problemen, skall förminskas, förbises eller sopas under mattan.
At the same time, I expect none of Turkey's obligations, and none of the problems, to be minimised, overlooked or swept under the carpet.