"förluster" - Englanninkielinen käännös

SV

"förluster" englanniksi

EN

SV förluster
volume_up
{monikko}

förluster
volume_up
losses {mon.}
Dröjsmålen i betalningarna har lett till kännbara förluster för bankerna.
Delays in payment have resulted in substantial losses for the banks.
Majoriteten i detta parlament vägrar att erkänna sina politiska förluster.
The majority in this Parliament refuses to acknowledge its political losses.
Privatisering av vinster och offentligt ansvar för storskaliga förluster ...
Privatisation of profits and public ownership of large-scale losses ...

Esimerkkejä "förluster"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishMan måste garantera en minimilön på 80 procent utan förluster av pensionsrättigheter.
A minimum salary of 80 % must be guaranteed, with no loss of pension rights.
SwedishMan måste garantera en minimilön på 80 procent utan förluster av pensionsrättigheter.
A minimum salary of 80% must be guaranteed, with no loss of pension rights.
SwedishNi nämnde Spanien som exempel där man har lidit svåra förluster i fastighetssektorn.
You mentioned the case of Spain which indeed has suffered greatly in the property sector.
SwedishDet ledde till högre arbetslöshetssiffror och stora politiska förluster.
It is good for business – in particular for SMEs – and it is good for jobs.
SwedishDärtill dras vi ständigt med enorma ekonomiska förluster till följd av djursmitta.
Plus, animal epidemics are again costing us a great deal of money.
SwedishEuropeiska kommissionens första reformidéer leder redan nu till oacceptabla förluster.
The European Commission's initial reform ideas are already causing unacceptable casualties.
SwedishUnder tiden beräknas de polska exportörernas förluster uppgå till hundratals miljoner euro.
In the meantime, Polish exporters are estimated to have lost hundreds of millions of euros.
SwedishDen totala kostnaden blev mer än 1,3 miljarder euro i direkta förluster.
The total cost is more than EUR 1.3 billion in direct damages.
SwedishDen totala kostnaden blev mer än 1,3 miljarder euro i direkta förluster.
The total cost is more than EUR 1.3 billion in direct damages.
SwedishIrakierna, som uppgår till 22 miljoner, har redan drabbats av ett enormt lidande och enorma förluster.
The 22 million Iraqi people have already suffered enormous pain and loss.
SwedishSnedvridningar av konkurrensen på marknaderna leder till förluster av arbetstillfällen och inkomster.
Distorted competition in markets leads to the loss of jobs and income.
SwedishDet har varit förluster i människoliv i mer än en medlemsstat.
There has been loss of life in more than one EU Member State.
SwedishEuropeiska kommissionens första reformidéer leder redan nu till oacceptabla förluster.
The Carlow plant in my own constituency has announced its closure, with all the associated socio-economic problems.
SwedishVärldsbanken uppskattar att det orsakar årliga ekonomiska förluster för Afrika på 52 miljarder amerikanska dollar.
The World Bank estimates that it causes an annual economic loss to Africa of USD 52 billion.
SwedishÄn är det för tidigt att säga hur stora förluster gaskrisen har åsamkat Europas länder och medborgare.
We are hardly in a position yet to say how much European countries and citizens lost from the gas crisis.
SwedishFörseningar till följd av trafikstockningar orsakar dessutom stora ekonomiska förluster inom transportsektorn.
In addition, delays as a result of traffic jams cause major economic damage in the transport sector.
SwedishDessutom kommer jag, liksom andra ledamöter här, från ett land som kommer att drabbas av oförutsägbara förluster.
Furthermore, I am from a country which suffered an unexpected defeat, like other Members present.
SwedishFlera av dem kommer att drabbas av kraftiga förluster, och vissa amerikanska bolag får än en gång statligt stöd.
   –   There is no denying the fact that the future of air transport is currently at a crossroads.
SwedishFörslagen kan mycket snabbt komma att visa sig otillräckliga inför de ansenliga förluster som företagen drabbas av.
In fact, the proposed progressive rates do not fulfil either of those two alternative conditions.
SwedishEn mekanism för tidig varning kan förhindra onödiga förluster av liv och till och med leda till att många tusen liv kan räddas.
Early warnings may prevent unnecessary deaths, and even many thousands of such deaths.