"förbundsstat" - Englanninkielinen käännös

SV

"förbundsstat" englanniksi

SV förbundsstat
volume_up
{Yleinen suku}

förbundsstat
Till en förbundsstat hör både medborgarskap och författning.
Both citizenship and a constitution are part and parcel of a federal state.
Stadgan är rätt och slätt en byggsten i uppbyggandet av EU till en förbundsstat.
The Charter is purely and simply a building block for an EU federal state.
Detta är inledningen till en förbundsstat med ett gemensamt parlament och en gemensam regering.
That is a recipe for a federal state with a common parliament and a common government.
En federation av nationalstater är en förbundsstat, och en förbundsstat är en stat och inte ett förbund.
A federation of national states is a federal state.
EU skulle alltså förvandlas till ett statsförbund vars kärna skulle bestå av en förbundsstat.
The EU would thus become an association of states, the core of which would be a federation.
Därmed är denna union inte längre ett statsförbund, vilket vi anser att den skall vara, utan en förbundsstat, en federation.
The EU is thus no longer a federation of states, which is what we believe it should be, but a federal state.

Esimerkkejä "förbundsstat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishEuropeiska unionen verkar utvecklas till en stor förbundsstat.
. (NL) The European Union seems to be developing into a federal superstate.
SwedishEuropeiska unionen verkar utvecklas till en stor förbundsstat.
The European Union seems to be developing into a federal superstate.
SwedishProdis utgångspunkt är att bygga en europeisk förbundsstat, vilket jag har svårt att acceptera.
Mr Prodi's bottom line is the formation of a Federal Europe, which is difficult for me to accept.
SwedishDen innebär ett viktigt och oåterkalleligt kallat steg i riktning mot att förvandla EU till en förbundsstat.
It is an important and supposedly irreversible step in the direction of a federal EU.
SwedishEkonomiska och monetära unionen leder till att Europeiska unionen utvecklas till en förbundsstat.
Economic and Monetary Union will lead to a federalized Europe.
SwedishJag är övertygad om att denna EU: s omvandling till förbundsstat på alla sätt är en återvändsgränd.
The EU's major problem today is not a lack of centralised power but a shortage of real democracy.
SwedishDärmed är denna union inte längre ett statsförbund, vilket vi anser att den skall vara, utan en förbundsstat, en federation.
The principle of subsidiarity will be held up to ridicule, as it has been for the past 12 years.
SwedishI min förbundsstat, som jag kommer från, i Schleswig-Holstein, har vi utvecklat ett regelrätt oskick, vi har till och med en cykelombudsman!
In Schleswig-Holstein, the province of the Federal Republic of Germany from which I come, we have developed a veritable abomination; we even have a bicycle ombudsman.
SwedishDet bör dock påpekas att rätten till ett medborgarinitiativ visserligen kan vara ett demokratiskt instrument, men att det också öppnar dörren för EU som förbundsstat.
It should be pointed out, however, that the right to a citizens' initiative may be a democratic instrument, but it also opens the door to a federalised EU.
SwedishGrupper som hörde ihop språk- och kulturmässigt skildes åt medan grupper som hade väldigt lite gemensamt fördes samman i en enda förbundsstat.
Groups that belonged together by virtue of a shared language and culture were separated from each other. Groups that had very little in common were joined together in a single federated state.
SwedishHär är syftet uteslutande att påverka attityden hos barn och ungdomar i en bestämd politisk riktning, så att de blir positiva till EU som förbundsstat.
The purpose here is purely and simply to influence the views of children and young people in a particular political direction, with the ultimate goal of drumming up support for the federal EU state.
SwedishI grannlandet användes dessutom namnet Makedonien av motståndsrörelsen mot det ottomanska riket före 1912, och det blev också namnet på en förbundsstat i södra Jugoslavien mellan 1945 och 1991.
The European Parliamentary Labour Party strongly supports the work being carried out tirelessly by Lord Ashdown, the High Representative in Bosnia-Herzegovina.