"förargelseväckande" - Englanninkielinen käännös

SV

"förargelseväckande" englanniksi

SV

förargelseväckande {adjektiivi}

volume_up
förargelseväckande (myös: aggressiv, sårande, offensiv, motbjudande)

Esimerkkejä "förargelseväckande"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDe fabriksnedläggningar som Arcelor planerar är förargelseväckande.
Mr President, the factory closures planned by Arcelor are scandalous.
SwedishVi känner till att 99 procent av fallen av förargelseväckande beteende har anknytning till alkohol.
We know that 99 % of bad behaviour is linked to alcohol.
SwedishThyssenKrupps förargelseväckande uppträdande i Italien understryker behovet av att allt detta och mer därtill genomförs, och det akut.
The outrageous behaviour of ThyssenKrupp in Italy underlines the need for all these things and more to be done as a matter of urgency.
SwedishJag anser att det är förargelseväckande att ett land som till på köpet eftersträvar anslutning till EU spärrar in människor på grund av deras politiska uppfattning.
I find it outrageous that a country that aspires to join the EU should imprison people because of their political beliefs.
SwedishOm slutsatsen blir att den är allvarlig har alla de stater som deltar i ICAO befogenhet att arrestera och häkta dem som anklagats för förargelseväckande eller oegentligt beteende.
When the conclusion is that it is serious all states that are participants in ICAO have the power to arrest and detain those who are accused of unruly or abusive behaviour.