"färd" - Englanninkielinen käännös

SV

"färd" englanniksi

EN
volume_up
färd {yleiss.}
SV

färd {substantiivi}

volume_up
färd (myös: kampanj, attack, slag, driv)
Först en limousine med chaufför som betalades av parlamentet, och sedan nallande av ledamöternas medel för att få en resa i business class för samma färd plus lite extra!
First a chauffer-driven limousine paid for by Parliament, and then a dip into the Members' funds to get business-class travel for the same journey plus a little extra!

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "färd":

färd

Esimerkkejä "färd"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishRådet och kommissionen är i färd med att omvärdera deras betydelse för EU.
The Council and the Commission are re-assessing their interest for the Community.
SwedishDärtill kommer också att den nya trojkan äntligen är i färd med att börja arbeta.
It is also an indication that the new troika is finally starting to work.
SwedishGünther Oettinger, du är i färd med att göra upp en färdplan för energi 2050.
Mr Oettinger, you are in the process of drawing up the Energy Roadmap 2050.
SwedishVissa medlemsstater är i full färd med kartläggningen av översvämningsriskerna.
The process of drawing and producing these flood maps is in full swing in some countries.
SwedishVi är i färd med att etablera gemenskapens asyl- och invandringsrätt i Europa.
That means that we need instruments to exercise the necessary controls.
SwedishDe tekniska förändringarna är i färd med att undergräva vissa rättsliga kategorier.
Technological changes are currently weakening certain legal categories.
SwedishVem kommer att sätta stopp för vår färd utför i den så kallade effektivitetens namn?
Who will stop this us going down this slippery slope in the name of so-called efficiency?
SwedishJag skulle vilja säga några ord om den lagstiftning vi är i färd med att underteckna i dag.
I would like to say a few words on the legislation we are about to sign today.
SwedishVi är just i färd med att ta upp frågan om hur fredagen kan ges högre status.
We are about to take up the matter of enhancing the status of Fridays.
SwedishDen text som vi är i färd att anta är ett viktigt steg i den riktningen.
The text that we are about to adopt is an important step in this direction.
SwedishJag skulle också vilja namnge en institution som är i färd med att vanhedra parlamentet.
I would also wish to expose an institution that is bringing Parliament into disrepute.
SwedishTurkiet är mycket riktigt i färd med att utarbeta ett lagändringsförslag om politiska partier.
In fact, Turkey is drawing up a draft amendment of the law on political parties.
SwedishRubrik 4 - extern politik - fortsätter sin obönhörliga färd mot misslyckandet.
Heading 4 - external policy - is still inevitably doomed to failure.
SwedishJag vill också gratulera Slovakien som är i färd med att anta euron.
I would also like to congratulate Slovakia, which is about to adopt the euro.
SwedishDet har varit en lång dags färd mot natt för kommissionären och för oss alla.
It has been a hard day's night for the Commissioner and for us all.
SwedishNi har gett ett kraftfullt budskap till en europeisk union som är i färd med att utvidgas.
It is a powerful message that you have given to a Europe about to enlarge.
SwedishHerr Macartney, i vilket fall som helst är vi i färd med att justera protokollet.
Anyway, Mr Macartney, we are now on the adoption of the Minutes.
SwedishBell säger, "Hur var din färd över med färjan från Burntisland?"
Bell says, "What sort of crossing did you have on the ferry from Burntisland?"
SwedishJag sänder med er mina bästa lyckönskningar på er färd tillbaka till ert lidande land.
My best wishes go with you as you return to your suffering country.
SwedishJag tycker inte att det var blygsamt, och ändå är vi i färd med att åstadkomma det.
I do not think that was modest, and yet we are accomplishing it.