"extravagans" - Englanninkielinen käännös

SV

"extravagans" englanniksi

SV extravagans
volume_up
{Yleinen suku}

extravagans (myös: överdrift, överdåd, slösande lyx)
Det måste tas itu med slöseriet om vi skall få ett slut på denna extravagans.
It will need to deal with the waste if we are to end this extravagance.
Plenarsammanträdena i Strasbourg är helt enkelt en extravagans, en lyx som kostar miljontals euro varje år att arrangera.
Plenary sittings in Strasbourg are simply an extravagance, a luxury that costs millions of euro a year to organise.
Det är inte en kompromiss som de brittiska konservativa är särskilt nöjda med och det var med stolthet som jag röstade mot EU:s extravagans.
It is not a compromise that British Conservatives are particularly pleased with and I was proud to vote against EU extravagance.