"en lagom" - Englanninkielinen käännös

SV

"en lagom" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "en lagom".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "en lagom" englanniksi

en substantiivi
English
en artikkeli
English
en numeraali
en pronomini
English
lagom adjektiivi
lagom adverbi
English

Esimerkkejä "en lagom"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishAvslutningsvis innebar kompromissen en lagom minskning av betalningsbemyndigandena.
Finally, the terms of the compromise were for a moderate reduction of payment appropriations.
SwedishVolymen på det inkommande samtalet kan dessutom ställas in på att hålla en lagom nivå under dagen.
The incoming call volume can also be set so that it maintains a safe level throughout the day.
SwedishHeadsetet har tekniken SafeTone, som kapar plötsliga ljudtoppar och ser till att ljudnivåerna hålls på en lagom nivå.
The headset has SafeTone technology, which cuts off loud noises and ensures a safe average sound level in the headset.
SwedishVi behöver en lagom grad av reglering.
SwedishVi anser att en lagom grad av reglering är det bästa sättet att ta itu med frågan både vad gäller banker och vad gäller andra typer av instrument eller aktörer på marknaden.
We believe that an appropriate level of regulation is the best way to address the issue both for banks and for other kinds of instruments or operators in the market.
SwedishJag anser att företagen kan fånga upp dessa stötar med en lagom dos entreprenörskap; ett exempel på detta är i synnerhet mekaniseringen och automatiseringen av posthanteringen.
I believe that, with a healthy dose of business acumen, the companies are capable of absorbing these blows. The mechanisation and automation of post-handling services are a case in point.

Muita sanoja

Swedish
  • en lagom

Enemmän käännöksiä Suomi-englanti sanakirjassa.