"chock" - Englanninkielinen käännös

SV

"chock" englanniksi

volume_up
chock {yleiss.}
EN

"to chock" ruotsiksi

SV

SV chock
volume_up
{Yleinen suku}

1. yleinen

chock (myös: slag, törn, stöt, våg)
volume_up
shock {subst.}
Vi befinner oss faktiskt fortfarande i chock och denna chock är både en bra rådgivare och en dålig.
At the moment, we are still in shock and this shock is at once good and bad for us.
En chock i Finland kan orsakas av träförädlingsindustrins fasolikhet.
A Finnish shock could be caused by the timber processing industry getting out of step.
Måhända är detta en hälsosam chock, det har Graefe zu Baringdorf kanske rätt i.
Perhaps it is a healthy shock and Mr Graefe zu Baringdorf is perhaps right.
volume_up
charge {subst.}
chock (myös: darrning, skakning)
volume_up
jar {subst.} [kuv.]
chock (myös: trauma)
volume_up
trauma {subst.}
Utöver chocken som orsakas av våldet vill de inte belasta sina barn med chocken att förlora sina rötter, bryta anknytningen till vänner och skola eller förlora lägenheten.
They do not wish to add to the trauma of violence the trauma of uprooting their children, cutting off links with their families and their schools, and the loss of their homes.

2. Arkikielinen

chock (myös: förändring, attack, nummer, tjänst)
volume_up
turn {subst.}

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "chock":

chock
Swedish

Esimerkkejä "chock"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishNästa ljud de hörde kom som en chock, och var så överraskande att det förföljer dem än idag.
The sound they heard next was so shocking, so surprising, it still haunts them to this day.
SwedishDen globala ekonomiska krisen kom som en smärtsam chock för oss alla.
The global economic crisis came as a painful blow to us all.
SwedishUppriktigt sagt kommer det som en chock för mig att vissa personer anklagar oss för att försumma säkerheten.
I have to be honest with you: I am shocked that some people have accused us of neglecting safety.
SwedishVarje attentat, varje terroristattack är en ny chock, inte bara för algerierna utan även för Europa.
Each attempted assassination and each terrorist attack is a blow, not only for Algeria, but also for Europe.
SwedishMen egentligen vet ingen hur den skulle fungera vid en asymmetrisk chock.
This could appeal to us, but no one actually knows how it would work if confronted with asymmetric shocks.
SwedishInom några få minuter utvecklade hon kardiogen chock.
Within a few minutes, she went into cardiac collapse.
SwedishDet kom som en chock att fler människor röstade i dokusåpan Big Brother, som visades nyligen, än i valet till Europaparlamentet.
To it I would add that this Treaty represents the beginning of the end for an enlarged Union of citizens.
SwedishDet är helt nödvändigt att man hittar gemensamma lösningar på en europeisk nivå om ett medlemsland drabbas av en asymmetrisk chock.
It is absolutely vital that common European solutions are applied to any country in economic difficulties.
SwedishDet var en chock, men tyvärr inte någon överraskning, att höra nyheten om att guvernör Salmaan Taseer hade blivit mördad.
author. - Mr President, it was shocking, but sadly not surprising, to receive the news that Governor Taseer has been murdered.
SwedishDen rådande finansiella instabiliteten bör inte ha kommit som någon överraskning, men när den blev verklighet kom detta som en chock för alla.
(LV) Mr President, the current financial instability should not have come as a surprise, but when it materialised, everyone was shocked.
SwedishDet var närmast en chock att komma tillbaka till Tyskland efter detta val och se hur liten betydelse denna rättighet har nu för tyskarna och hur få som verkligen värdesätter den.
It was almost shocking to come back to Germany after these elections and to see how unimportant this right now is to Germans, and how few people really value it.
SwedishPå Irland offentliggjorde företaget Dell förra helgen att de omlokaliserar 2 000 arbetstillfällen, vilket kom som en chock för människorna i de västra och mellanvästra delarna av Irland.
Last weekend in Ireland the announcement by Dell, that it was relocating 2 000 jobs, came as a body-blow to the community in the Mid-West and West of Ireland.
SwedishDet är bra, anser jag, om alla regioner i den utvidgade unionen bedöms lika, men att det samtidigt inte blir någon chock för regioner som får stöd i dag.
I think it right and proper that all regions of the enlarged Union should be assessed on an equal basis provided there is no simultaneous impact on regions which are currently being supported.
SwedishJag önskar personligen att de genomförs snabbt, särskilt i den sektor som har genomgått strukturella svårigheter och drabbats av en chock på utbudssidan, dvs. skogsbrukssektorn.
My hope is that they will be implemented rapidly, particularly for the forestry sector, which is experiencing structural difficulties and has experienced a drastic reduction in supply.