"byggnad" - Englanninkielinen käännös

SV

"byggnad" englanniksi

volume_up
byggnad {yleiss.}

SV byggnad
volume_up
{Yleinen suku}

1. yleinen

byggnad (myös: hus, lag, firma, handelshus)
volume_up
house {subst.}
I denna byggnad har vi redan antagit flera resolutioner om Zimbabwe.
We have already adopted several resolutions on Zimbabwe in this House.
Herr Posselt, vi behandlar nu problemen med denna byggnad och inte problemen med kammarens dagordning.
Mr Posselt, we are dealing with the problems of this building and not the problems of the agenda of the House.
För första gången sedan andra världskriget fanns alla GN:s funktioner i en och samma byggnad.
For the first time since the Second World War, all of GN's functions were housed in one building.
Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat heter projektet som Professor Kristina L. Nilsson nu drar igång inom forskningsämnet Arkitektur.
Nilsson within research subject Architecture.
volume_up
build {subst.}
En byggnad känner jag till: kommissionens byggnad, men den är också jämnad med marken.
I am familiar with one of them: the Commission building, but that has been razed to the ground.
Utövandet föreligger när man befinner sig i Europaparlamentets byggnad.
A Member is performing his duties when he is in the European Parliament building.
Utan tvekan måste en intelligent byggnad visa sin intelligens överallt.
There is no doubt that an intelligent building must show intelligence throughout.
byggnad (myös: anläggning, byggande, byggnation, hus)
volume_up
building {subst.}
Utan tvekan måste en intelligent byggnad visa sin intelligens överallt.
There is no doubt that an intelligent building must show intelligence throughout.
Utövandet föreligger när man befinner sig i Europaparlamentets byggnad.
A Member is performing his duties when he is in the European Parliament building.
Denna byggnad är ett monument över hur mänskligheten ignorerar klimatförändringarna.
The building is a monument to how humankind has ignored the imperatives of climate change.
En ny kärnreaktor är för närvarande under byggnad i Finland.
A new nuclear reactor is currently under construction in Finland.
Distributionsföretag kan på lokal nivå stimulera initiativ som till exempel byggnad av värmekraftverk.
Distribution companies are able to stimulate initiatives such as the construction of combined heat and power stations at local level.
Vi är med andra ord nöjda med att man godkänner vårt ändringsförslag som innebär att revisionsrättens byggnad skall förverkligas.
We are therefore pleased that our amendment allowing the construction of the new building for the Court of Auditors was accepted.
byggnad (myös: båge, underrede, ram, stomme)
volume_up
frame {subst.}
Omstuvningen av denna fråga i och med hyresavtalet för byggnaden i Strasbourg – som har pågått i 28 år – gör mig mycket betänksam.
The rehashing of this business with the lease of the Strasbourg building – which has been going on for 28 years – puts me in a very reflective frame of mind.

2. Rakennusala: "konkret"

byggnad (myös: konstruktion)
volume_up
erection {subst.} (concrete)

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "byggnad":

byggnad

Esimerkkejä "byggnad"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishOm någon byggt en centimeterhög byggnad hade de kammat hem priset.
If anyone had built, say, a one inch structure, they would have taken home the prize.
SwedishVi skulle vilja ha en ekorevision också av parlamentets byggnad.
We too would like to see an ecological audit of Parliament's buildings.
SwedishI min ungdom skulle jag aldrig ha kunnat föreställa mig att jag en dag skulle tala i denna byggnad.
I could never imagine in my youth that one day I would speak in it.
SwedishVi får t.o.m. en byggnad på köpet utan att vi vet vilket långsiktigt ansvar detta för med sig.
We are even getting one of them thrown in for free, without knowing what long-standing liabilities it conceals.
SwedishDet låter ungefär som Tomlinsonförfarandet som antogs för finansieringen av parlamentets byggnad i Bryssel.
That was by transferring unexpended funds in odds and ends of budget lines on a year-by-year basis.
SwedishJag erinrar er om att vi har underhållsproblem i alla pelare i vår gemensamma byggnad.
I must remind you that, in our European sphere, in all the pillars of the Community edifice, we have maintenance problems.
SwedishOm de överenskomna ändringarna godtas kan fackföreningarna som demonstrerar framför denna byggnad känna sig lugna.
With the help of the Union for Europe of the Nations Group and the Liberals, we managed to force many of our amendments through.
Swedish—Kork är en naturprodukt med många användningsområden, särskilt på områdena vin (ungefär 60 procent), byggnad (ungefär 15 procent) och bilar (ungefär 11 procent),
Cork is a natural product having multiple uses, notably in the wine sector (c.
SwedishEftersom den inte är erkänd, får de inte hyra en byggnad och ta emot hjälpvaror från systerförsamlingar i Nederländerna.
Because they are not recognized, they cannot rent premises or receive humanitarian supplies from sister churches in the Netherlands.
SwedishFör den utomstående världen förefaller den vara ett av kommissionens kontor och människorna i byn kallar det för kommissionens byggnad.
To the outside world it appears to be a Commission office and people in the village refer to it as a Commission office.
SwedishNiohundra tusen olivträd, vissa av dem flera hundra år gamla, har förstörts för att uppföra denna imponerande men meningslösa byggnad.
Nine hundred thousand olive trees, some of them centuries old, have been destroyed to make this impressive but useless structure.
Swedishbyggnad med information om berömda människor
SwedishDet var en vacker byggnad, med stor hall, betjänad parkering, ett piano som spelade sig självt, en concierge som följde en hit och dit.
It had a beautiful facility, giant atrium, valet parking, a piano that played itself, a concierge that took you around from here to there.
SwedishEn lämplig budgetram kommer att diskuteras i en byggnad som passande nog är uppkallad efter en nederländare, Justus Lipsius.
But for that to have the support of our citizens, it means recognising the fundamental importance of the values outlined in our Charter of Fundamental Rights.
SwedishI Berlin, i den stora byggnad som en gång hyste det som den demokratiska republiken Tyskland kallade sitt parlament, är ordet inskrivet, som betyder tvivel.
Today it is too easy to take for granted the firm foundations of the new Europe in which we live, a Europe of freedom and shared values.
SwedishDet är därför de flaggstänger som står utanför Europaparlamentets byggnad, och där medlemsstaternas flaggor svajar, har tillverkats vid Gdańskvarvet.
That is why the flagpoles which stand outside the European Parliament buildings, and which fly flags of the Member States, were made in the Gdańsk shipyards.
SwedishAvsaknaden av minimibestämmelser för insolvens har enorma effekter inom unionen, eftersom det lämnar den inre marknadens byggnad utan tak.
The lack of minimum rules for insolvency proceedings has enormous repercussions for the Union's territory as it means that the single market is being built without a roof.
SwedishLätt narkotika är när allt kommer omkring mindre skadlig än den alkohol som i denna byggnad flödar i mängder.
I would prefer to see soft drugs legalised, which are, after all, less harmful than the alcohol which flows abundantly in this establishment too.
SwedishMina damer och herrar, de planer för uppförandet av den ståtliga byggnad som vi ritade upp i Lissabon måste börja med att vi lägger en fast grund med allmän utbildning och yrkesutbildning.
But without high-quality education and training, it is illusory to imagine that we shall achieve our objectives in terms of growth, employment and social cohesion.
SwedishI kammaren råder en känsla - som jag tror delas av alla ledamöter - av att de instanser som ansvarar för denna byggnad beaktar och lägger stor vikt vid säkerhetsfrågan.
There is a feeling in Parliament, which I think is shared by all Members, that the authorities governing this institution take account of and give great priority to the issue of security.