"burk" - Englanninkielinen käännös

SV

"burk" englanniksi

volume_up
burk {yleiss.}

SV burk
volume_up
{Yleinen suku}

burk (myös: stöt, kruka, skrammel, gnissel)
volume_up
jar {subst.}
Jason, look back there for an empty jar.
Och när de kom tillbaka, hade han, fortfarande övertygad om deras friskhet, en annan burk piller.
And when they came back, he, still convinced they were not sick, had another jar of pills.
burk (myös: konservburk, form, plåtburk)
volume_up
tin {subst.} [Brit. eng.]
She squirts it into a tin.
Den ligger under burken där kroken brukade vara.
It's under the tin can where the bent nail used to be.
Jag antar att beror på globaliseringen att vi kan stöta på Coca-Cola burkar på Everest och buddhistmunkar i Monterey.
So, I guess it is a result of globalization that you can find Coca-Cola tins on top of Everest and a Buddhist monk in Monterey.
burk (myös: låda, kista, tunna, binge)
volume_up
bin {subst.} (large container)
burk (myös: kanna, dunk)
volume_up
can {subst.}
Har du lagt märke till att han gömmer en burk med jordnötter i väskan?
Have you noticed that he hides a can of Dry Roasted Peanuts in his bag?
Huruvida man kan finna glädje i en varm burk koffein vet jag inte - det skulle inte vara min favoritdryck.
Whether happiness can be found in a warm can of caffeine I do not know - it would not be my favourite tipple.
De sätter inte ordet " Bordeaux " på en flaska eller burk som har anlänt från ett tredje land.
They do not put the word 'Bordeaux ' on a bottle of wine or a can of wine that has come from a third country.
burk (myös: mugg, behållare, pris, kokkärl)
volume_up
pot {subst.}
Det är den lättast åtkomliga produkten i Europeiska unionen men vi vet mer om innehållet i en burk marmelad och om receptet på Coca-cola än vi vet om den genomsnittliga cigaretten.
It is the most readily available product in the European Union, but we know more about the contents of a pot of jam and the ingredients of cola than we do about the average cigarette.
burk (myös: gryta, kruka)
volume_up
potful {subst.}

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "burk":

burk

Esimerkkejä "burk"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishI den finns nästan lika mycket socker som i en burk med er favoritläsk. ~~~ Och de får två om dagen.
In that is nearly as much sugar as one of your favorite cans of fizzy pop, and they are having two a day.
SwedishDet handlar om bruket av sackarosestrar i flytande kaffe och te på burk, som nu säljs varma direkt till konsumenten.
It concerns the use of sucrose esters in canned liquid coffee and tea which are now being sold hot direct to the consumer.
SwedishEU subventionerar exempelvis tomater på burk, och konkurrerar på det sättet fullständigt ut sydafrikanska tomater på deras egen marknad - med en ökande arbetslöshet som följd.
For example, the EU subsidizes tinned tomatoes and thus completely ousts South African tomatoes from their own market, resulting in growing unemployment.
SwedishJag välkomnar det förbud ni har infört mot thailändskt kycklingkött, men ni har inte förbjudit tillagat kött eller kött på burk som utgör cirka 75 procent av vår import från Thailand.
I welcome the ban you have imposed on Thai chicken meat but you have not banned cooked meat or canned meat, and this accounts for about 75 % of our imports from Thailand.
SwedishDe tappas på burk och förpackas med storköpens egna etiketter eller de placeras i för ändamålet avsedda kylbehållare för restaurang- och pubmarknaden för att lätt kunna säljas per glas.
They are canned or boxed with the supermarkets' own labels or they are placed in specialist chilled containers for the restaurant and pub market for easy sale by the glass.
SwedishDe tappas på burk och förpackas med storköpens egna etiketter eller de placeras i för ändamålet avsedda kylbehållare för restaurang- och pubmarknaden för att lätt kunna säljas per glas.
They are canned or boxed with the supermarkets ' own labels or they are placed in specialist chilled containers for the restaurant and pub market for easy sale by the glass.