"brukade" - Englanninkielinen käännös

SV

"brukade" englanniksi

volume_up
brukade {mennen ajan partisiippi}
EN

SV brukade
volume_up
{verbi}

brukade (myös: förbruka, använda, visa, uttömma)
Produktion och användning av biologiska vapen brukade vara staternas privilegium.
(NL) Mr President, the manufacture and use of biological weapons used to be the preserve of states.
Alex brukade inte vara så trött när han kom hem från jobbet
Alex didn't use to be so tired when he came home from work.
Det finns en stängd anläggning, som vi brukade...
There is a closed ride, which we use to...
brukade (myös: plägade)
Det brukade domineras fullständigt av Europaparlamentariker.
It used to be the case that it was completely dominated by European parliamentarians.
Eller vad Janusz Lewandowski eller Donald Tusk brukade göra?
Or what Janusz Lewandowski used to do, or what Donald Tusk used to do?
Det är det språk vi brukade se i betänkandet från det tillfälliga utskottet.
That is the language we used in the report from the Temporary Committee.
brukade (myös: skulle, torde, skulle vilja, ville)
Faktum är, de brukade göra det det berömda skåltestet på 70-talet med Ragu och Prego.
In fact, they would do the famous bowl test back in the '70s with Ragu and Prego.
Och jag brukade ge dem fyra dollar för uppgiften -- i snitt löste de flesta fyra problem.
I would pay people four dollars for their task -- on average people would solve four problems.
Folk brukade köra upp bredvid mig och de skulle fråga, "Vad håller du på med, John?
And people would drive up next to me and say, "John, what are you doing?"

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "bruka":

bruka

Esimerkkejä "brukade"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishHan hade ett rykte av att han brukade stympa folk som satte sig upp mot honom.
He's gotten a reputation for routinely hacking off the Iimbs of those who opposed him.
SwedishDigiNotar är en certifikatutfärdare från Nederländerna eller brukade i alla fall vara det.
DigiNotar is a Certificate Authority from The Netherlands -- or actually, it was.
SwedishDe brukade komma i början av januari, när den ortodoxa julen börjar.
They have tended to arrive in early January, when the Orthodox Christmas begins.
SwedishVi anser vidare att ersättningen skall vara knuten till den brukade arealen.
We also believe that compensation should be linked to the area utilised.
SwedishDet är jordbrukets framtid, och, som jag brukade säga, det är också jordbrukets livförsäkring.
Madam President, we know what this is about: basically it is a technical debate.
SwedishSå min lärare fick mig att plugga hårdare när jag brukade strunta i skolan.
OK, my science teacher got me studying because I was a goofball that didn't want to study.
SwedishMänniskor brukade strömma dit på jakt efter arbete och välstånd.
We most certainly need, however, to take long-term action to link these policies.
SwedishFörr brukade jag alltid säga till er att ni visserligen gör en ansats, men att ni aldrig kommer till skott!
I have always told you in the past that you pursed your lips but did not whistle!
SwedishSkall jag göra samma sak som jag brukade göra tidigare?
Statements you hear at a time like this are: 'So what are the jobs involved?
SwedishDet brukade vara den bakomliggande filosofin inom EU - och det gällde förresten även för kristdemokraterna.
That was always the underlying philosophy in Europe - for the Christian Democrats too, by the way.
SwedishFör länge sedan brukade jag lyssna till era tal, och nu är det ni som lyssnar till mitt.
Mr Watson challenged me over Council transparency and, certainly in relation to legislating, there is a strong case for that.
SwedishProdikommissionen brukade betrakta det statliga stödet som en fiende till konkurrensen och till den inre marknaden.
The Prodi Commission always looked upon State aid as the enemy of competition and of the single market.
SwedishVi kan inte återgå till hur vi brukade göra.
We cannot return to the old ways of doing things.
SwedishNi beter er som regeringarna under många år brukade göra när de konfronterades med Sovjets totalitära kommunistregim.
You are behaving in the way that governments behaved for years in the face of Soviet Communist totalitarianism.
SwedishBrukade, tills dem lämnade oss att dö här.
Until they left us for dead in this place.
SwedishSkeppsvarvet brukade ha 6 000 anställda men när det privatiserades under 1990-talet blev två tredjedelar av arbetsstyrkan avskedad.
Today, now that the shipyards have been privatised, two thirds of the workforce was dismissed in the 1990s.
SwedishSkeppsvarvet brukade ha 6 000 anställda men när det privatiserades under 1990-talet blev två tredjedelar av arbetsstyrkan avskedad.
Today, now that the shipyards have been privatised, two thirds of the workforce was dismissed in the 1990s.
SwedishJacques Delors brukade säga att marknaden är närsynt, därav den politiska nödvändigheten av att minska skillnader.
Jacques Delors was accustomed to saying that the market was short-sighted and hence the political need to reduce disparities.
SwedishVi bör komma ihåg att 54 procent av den brukade marken i EU för närvarande omfattas av en klassificering som mindre gynnade områden.
in writing. - We should remember that 54% of farmed land in the EU currently falls into a LFA classification.
SwedishVi brukade håna teorierna om kontinentaldriften.