SV bråka
volume_up
[bråkade|har bråkat] {verbi}

Jag tror inte att det var så, men det tjänar egentligen ingenting till att bråka om det.
I believe that this was not the case, but it is essentially idle to argue about this.
Generellt kan man naturligtvis alltid förträffligt väl bråka om de kriterier som ligger till grund.
Generally speaking, one could of course argue all day about any of the criteria that are used.
I Europa har vi lärt oss att inte bråka om gränser, och i vår del av Europa förekommer inte detta problem.
In Europe, we have learned not to argue about borders, and in our part of Europe we do not have this problem.
Och pappa är så bra, att han får $500 i timmen för att bråka med folk.
And Daddy is so good, he gets $500 an hour to fight with people.
Jag blev arg, bröder kan bråka, föräldrar och barn kan bråka.
Parents and children can fight.
De vägrade att bråka mer eftersom de innerst inne visste att ett nytt krig vore ödesdigert.
They refused to fight any more because they knew in their heart of hearts that a new war would be fatal.
Why should we make a fuss about the future of Europe?
Det är bara att beklaga att vissa i rådet skall behöva bråka om bördefördelningen.
It is just unfortunate that certain members of the Council will feel the need to make a fuss about the way in which the burden is distributed.
Vare sig nu ledamöterna reser till Strasbourg eller till Bryssel så tror jag inte det är värt att bråka om sätet varje gång.
Whether Members travel to Strasbourg or to Brussels, I do not therefore believe it is really worth making a fuss about this seat every time.
bråka (myös: gräla, väsnas)
volume_up
to row [rowed|rowed] {v.} [Brit. eng.]
bråka (myös: gräla, käbbla, kivas)
Denna lösning ligger inte i att utvidga den europeiska byråkratin eller att bråka om var en ny institution skall ha sitt säte och dess ledning.
The solution does not lie in enhancing the European bureaucracy, or squabbles about the location and management of a new institution.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "bråka":

bråka

Esimerkkejä "bråka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVar snälla och sluta bråka, herr Cohn-Bendit och herr Ferber.
Would Mr Cohn-Bendit and Mr Ferber please stop their argument now.
SwedishDet var en varning - en varning till andra frimodiga journalister att inte bråka med myndigheterna.
It was a warning - a warning to other free-spirited journalists to keep off the authoritarian grass.
SwedishLåt oss inte i detta läge bråka om vem som ska beskyllas för vad och vem som har underlåtit att göra vad.
We should not be arguing at this point about who is to blame for something or who failed to do what.
SwedishIstället för att bråka så ger ni varandra blommor istället.
Instead of fighting, you're giving each other flowers.
SwedishSubsidiaritet går det dock förträffligt att bråka om.
However, subsidiarity allows of some splendid arguments.
SwedishDärför kan man bråka om, ifall det är så klokt.
It can therefore be disputed whether it makes sense.
SwedishHar du nånsin provat bråka med en holländsk häxa?
Have you ever tried arguing with a Dutch bitch?
SwedishÅr 2011 finns det ingen mening med att bråka om vad vi ville göra 2008 eller vad vi borde ha gjort 2008.
In 2011, there will be no point in still fussing about what we wanted to do in 2008, or what we should have done in 2008.
SwedishTro inte du kan bråka med mig, din lille jävel?
Think you can mess with me, you little bastard?
SwedishBråka inte med kammaren på det här viset!
Do not play games like that with this House!
SwedishBråka inte med mig nu, okej?
Do not be messing with me right now, okay?
SwedishDet handlar alltså inte om att bråka om små överträdelser av vägtrafikbestämmelserna utan, tvärtom, om att stoppa de farliga förarna.
It is not therefore aimed at pursuing minor traffic offences. On the contrary, it is aimed at stopping dangerous drivers.
SwedishNär ska vi sluta bråka om det?
SwedishVi måste bråka och trycka på mer, så att dessa påtryckningar i sin tur kan påverka de motspänstiga krafterna i Turkiet.
We must make more of a nuisance of ourselves, exert more pressure so that this pressure can in turn be exerted on the opposing forces in Turkey.
SwedishOch ni två ska sluta bråka.
SwedishSméagol bråka inte emot!
SwedishDenna lösning ligger inte i att utvidga den europeiska byråkratin eller att bråka om var en ny institution skall ha sitt säte och dess ledning.
The solution does not lie in enhancing the European bureaucracy, or squabbles about the location and management of a new institution.
SwedishLåt oss inte bråka.
SwedishFör utomstående, i synnerhet i Nederländerna, var toppmötet i Laeken en sammankomst mellan regeringschefer som framför allt ägnade sig åt att bråka.
Mr President, to the outside world, particularly the Netherlands, the Laeken Summit was a meeting of Heads of Government characterised by internal strife.