"bort från" - Englanninkielinen käännös

SV

"bort från" englanniksi

EN

SV bort från
volume_up
{prepositio}

bort från (myös: från, vid, ur, av)
volume_up
off {prep.}
Jag vill påpeka att förslaget togs bort från dagordningen, inte drogs tillbaka.
I would like to point out that the proposal was taken off the agenda, not withdrawn.
Diklormetan kommer att tas bort från marknaden för icke-industriell användning.
Dichloromethanes will come off the market for non-industrial use.
Vi måste flytta transporterade varor bort från vägarna och över till järnvägen.
We must move transported goods off the roads and onto the railways.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "bort från" englanniksi

bort adjektiivi
English
bort adverbi
från adverbi
English
från prepositio
frän adjektiivi

Esimerkkejä "bort från"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDet är ännu ett exempel på europeisk realpolitik som ni kan räkna bort oss från.
This is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
SwedishVad har Giorgos Katiforis föreslagit och vad har plockats bort från betänkandet?
What did Mr Katiforis actually propose and what has been taken out of the report?
SwedishFör om vi inte gör detta kopplar vi bort människorna från det europeiska projektet.
Because, unless we do that, we will disconnect people from the European project.
SwedishJag är mycket oroad över att vi försöker komma bort från de verkliga frågorna här.
I have a great concern that we are trying to move away from the real issues here.
SwedishDet betyder för det första att vi måste komma bort från regeln om enhällighet.
This means, firstly, that we must move away from the requirement of unanimity.
SwedishMen i EU har vi ingenstans att flytta till om vi vill komma bort från våra grannar.
However, we in Europe have nowhere where we can move to away from our neighbours.
SwedishSom många talare har sagt måste vi också röra oss bort från öppna samordningsmetoder.
As many speakers said, we also have to move away from open coordination methods.
SwedishVi anser att Europa måste hjälpa Irak att komma bort från det auktoritära styret.
We believe that Europe must help Iraq take steps away from authoritarianism.
SwedishVi bör sträva bort från den dimensionen och se till att vi röstar klokt på torsdag.
We should move away from that dimension and ensure that we vote wisely on Thursday.
SwedishJag anser att vi bör komma bort från talesättet att bedrägerier hör hemma i Bryssel.
In my opinion, we should get away from the saying: fraud has its home in Brussels.
SwedishDessutom har de tagit bort adress och födelsedatum från baksidan av tillståndet.
In addition they have removed the address and date of birth from the back of the card.
SwedishHistorien visar att det var genom dialog som man fann en väg bort från våldet.
History has shown that it was dialogue that provided a way out of violence.
SwedishDu kan ta bort en domän från listan genom att klicka på denoch välja Ta bort.
You may remove a domain from this list by clicking on it andchoosing Delete.
SwedishSom sådant är det ett steg bort från dominansen av rena maktmotiv i politiken.
As such, it is a step removed from the domination of blunt power motives in politics.
SwedishGenom att klicka på en sida infogar du den eller tar bort den från dokumentet.
To insert or remove a page, click once with your mouse on the desired page.
SwedishFör närvarande är Moskva snabbt på väg åt fel håll och bort från demokratin.
At present, Moscow is rapidly moving in the wrong direction and away from democracy.
SwedishEnbart under den senaste månaden har 50 000 människor drivits bort från sina hem.
In the last month alone, 50 000 people have been driven from their homes.
SwedishFör Bosnien och Hercegovina innebär det ett viktigt steg i riktning bort från beroende.
It represents a significant step away from dependency for Bosnia and Herzegovina.
SwedishGoogle granskar begäran och kan sedan ta bort informationen från våra sökresultat.
Google will review the request and may remove the information from our search results.
SwedishMed god vilja från båda sidor kan den bli ett första steg bort från åratal av delning.
With goodwill on both sides it could be a first step away from years of partition.