"bestämning" - Englanninkielinen käännös

SV

"bestämning" englanniksi

SV bestämning
volume_up
{Yleinen suku}

1. yleinen

bestämning
bestämning (myös: reglering, avgränsning, utstakning)

2. kielioppi

bestämning
volume_up
attribute {subst.}
bestämning (myös: bestämningsord)
volume_up
modifier {subst.}

3. Kielitiede: "till verbet"

bestämning

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "bestämning":

bestämning

Esimerkkejä "bestämning"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishJag vill påminna om att det första som är planerat i denna bestämning är samråd mellan partierna.
Let me remind you that this proposal initially provides for consultations between the parties.
SwedishAtt lägga till bottensatta garn utan närmare bestämning skulle enligt vår mening kunna vara mycket skadligt för vissa flottor.
We believe that the addition of bottom set gill nets with no further qualification could be very detrimental to certain fleets.
SwedishDet fanns länder som hade problem att mäta tankvolymen på fartyg, med alkoholmätare eller med manometrar för bestämning av lufttrycket i fordonsdäck.
There were countries which had problems with measuring the weight of ships, or alcohol meters, or tyre pressure gauges.
SwedishAtt utvidga tester för bestämning av biologisk nedbrytbarhet till att i det här skedet omfatta alla ämnen och preparat skulle vara en illa avvägd och otillbörlig åtgärd.
The extension of biodegradability testing to all substances and preparations at this stage would be a disproportionate and unjustifiable measure.
SwedishJag godtar visserligen hans ursäkt, men jag anser inte att tillägget av ett adjektiv minskar betydelsen av det substantiv som det står som bestämning till.
(FR) Mr President, I do accept his apology, but I do not believe that the addition of an adjective reduces the import of the noun it qualifies.
SwedishEtt annat viktigt grunddrag i förslaget gäller undantaget för de ytaktiva ämnen som klarar de äldre testerna för bestämning av biologisk nedbrytbarhet, men som inte klarar de nya testerna.
Another important feature of the proposal concerns derogations for those surfactants that pass the old biodegradability tests, but fail the new tests.
SwedishVår samordning bör inledas med en bestämning av Europeiska unionens prioriteringar, grundad på ett meningsutbyte om en valkalender som kommissionen nu är i färd med att utarbeta.
Our coordination should begin with a definition of European Union priorities, based on an exchange of views on an election calendar which the Commission now produces.
SwedishJag hoppas alltså i det avseendet att vi ändå med en sunset-bestämning och en horisontbestämning kan göra något åt begränsningen av den tidsled i vilken dessa grupper är verksamma.
I therefore hope in this respect that by means of sunset and horizon clauses, we will be able to do something about limiting the time during which these groups are active.