"besätta" - Englanninkielinen käännös

SV

"besätta" englanniksi

SV besätta
volume_up
[besatte|har besatt] {verbi}

Esimerkkejä "besätta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishEftersom det ännu återstår att besätta två poster kan ni inte ange fler än två namn.
Since there are now only two seats to be filled, Members may not indicate more than two names.
SwedishFörhoppningsvis kommer toppolitiker från europeiska partier att besätta denna post i framtiden.
It is to be hoped that in future leading politicians from European parties will stand for this post.
Swedish(Applåder) Det återstår fortfarande två kvestorsposter att besätta.
SwedishFörhoppningsvis kommer toppolitiker från europeiska partier att besätta denna post i framtiden.
The contents of this house are now piling up to the roof, and we face the immense task of clearing out this house and making it fit for the future.
SwedishJag vill påminna om att i tredje valomgången sker med relativ majoritet för de poster som återstår att besätta.
I would remind the House that, in the third ballot, a relative majority is sufficient for election to the seats that remain to be filled.
SwedishTänker rådet besätta den?
SwedishVi kan hjälpa till med att utveckla dessa institutioner, men viljan att verkligen vilja ha, besätta och använda dem måste de som nu befinner sig vid makten i Paraguay uppbringa.
We can help to develop these institutions, but the political will really to establish them, to use them and take advantage of them has to come from those who are currently in power in Paraguay.
SwedishVidare föreslår vi också att de oberoende myndigheterna i likhet med övriga institutioner får sina personalanslag minskade med en procentandel som man ej tror att man kommer att lyckas besätta.
We also propose that the independent agencies, like other institutions, have their staff appropriations reduced by a percentage equivalent to posts which it is believed will not be filled.