SV bank
volume_up
{Yleinen suku}

1. yleinen

bank (myös: förråd, vall, lutning, rad)
volume_up
bank {subst.}
Europeiska investeringsbanken är både en bank och en institution.
(FR) Mr President, the European Investment Bank is both a bank and an institution.
Några dagar senare snärjdes också Fortis Bank och Dexia Bank i den finansiella krisen.
A few days later Fortis Bank and Dexia Bank were also caught in the stream of the financial crises.
Europeiska centralbanken är en totalt oavhängig bank och det är så vi förstår den.
The European Central Bank is totally independent, and that is how we perceive it.

2. "grus- eller sandrygg i vatten"

bank (myös: sandbank)
volume_up
sandbank {subst.}

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "bank":

bank
Swedish

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bank":

bank

Esimerkkejä "bank"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDessa är de tre europeiska myndigheterna inom bank-, försäkrings- och aktiemarknaden.
These are the three European authorities on banking, insurance and the stock market.
SwedishDärför måste vi genomföra grundliga reformer av bank- och finanssystemen.
Serious reforms of the banking and financial systems need therefore to be implemented.
SwedishVad det nu handlar om är utvidgningen till bank- och försäkringssektorn.
What is now at issue is its extension to the banking and insurance sector.
SwedishFör att avskaffa dem som finns här i Europa måste bank- och företagssekretessen avskaffas.
To abolish them here in Europe, banking and commercial secrecy needs to be abolished.
SwedishJag välkomnar därför en uppförandekodex för bank- och finanssektorn.
I therefore welcome a code of behaviour for the banking and finance sector.
SwedishAtt byta bank är fortfarande på många platser i Europa ett långsamt och svårt förfarande.
Changing banks is still, in too many cases across Europe, a slow and difficult operation.
SwedishMånga bank- och börstransaktioner sker redan on-line.
Many transactions in banking and stockbrokerage are already taking place online.
SwedishEfter 20 år på bank började Ninni Rönnqvist läsa psykologi på Luleå tekniska universitet.
After 20 years in banking Ninni Rönnqvist began to study psychology at Luleå University of Technology.
SwedishAvgifterna för olika betalningar kan variera från bank till bank.
Charges for different payments do vary between institutions.
SwedishReserverade belopp kan finnas kvar på kontot från 24 timmar till 14 arbetsdagar, beroende på din bank.
Note: Authorization requests are sent each time you update a card.
SwedishBank of England kan inte bestämma en lämplig ränta för hela landet.
The single most important factor is the common currency.
SwedishMånga har velat påpeka att EU inte deltog i hanteringen av bank- och finanskrisen.
Many people have wanted to point out that Europe was absent from the management of the banking and financial crisis.
SwedishJordbruk åt södra halvklotet, och finans-, bank- och energitjänster åt norra halvklotet.
Agriculture for the southern hemisphere, and financial, banking and energy services for the northern hemisphere.
SwedishBank- och finanssektorn måste reformeras fullständigt, och skattekonsolideringen bör fortsättas.
The banking and financial sector must be completely reformed, and fiscal consolidation must be continued.
SwedishMed denna plan kommer bank- och fondförvaltare samt försäkringsaktörer att kunna vara verksamma på EU-nivå.
The European Union must also implement the Financial Services Action Plan by the end of next year.
SwedishDet är därför jag i mitt betänkande begär att det ska vara lätt och billigt för konsumenter att byta bank.
That is why, in my report, I ask for it to be made simple and inexpensive for consumers to change banks.
SwedishDetta arbete är särskilt brådskande i Europa, eftersom vår kontinent är en pionjär inom bank och försäkring.
This is a particularly urgent task here in Europe, the continent that has pioneered insurance banking.
SwedishEU måste agera mer beslutsamt när det gäller regleringen av marknaden, inbegripet bank- och finansmarknaderna.
The EU has to be more resolute in regulating the market, including the banking and financial markets.
SwedishDetta gäller särskilt för industripolitiken, för bank- och finanssektorn och även för skattefrågor.
This applies particularly to industrial policy, to the banking and finance sector, and to questions of taxation.
SwedishMånga bank- och finanstransaktioner kan utföras med hjälp av euro-valuta redan före år 2002.
In advance of the date of 2002 many banking and commercial transactions can be carried out using the euro denomination.