"båda" - Englanninkielinen käännös


Tarkoititko bada
SV

"båda" englanniksi

SV båda
volume_up
[bådade|har bådat] {verbi}

båda (myös: lova, varsla)
Med risk för att låta som en medlem i en förening för inbördes beundran anser jag detta båda gott för framtiden.
At the risk of sounding like a member of a self-admiration society, I think this bodes well for the future.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "båda":

båda
Swedish

Esimerkkejä "båda"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishI det här läget kan vi inte bara koncentrera oss på den ena av dessa båda frågor.
At this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.
SwedishOm Du svarar Nej så bibehålls både den aktuella sidan och de båda nya sidorna.
If you answer No the current page will be kept in addition to the two new pages.
SwedishJavisst, men vi skall rösta om borttagandet av de båda orden i tur och ordning.
Exactly, but we are voting on the removal of two words, first one then the other.
SwedishDetta är ett utmärkt exempel på varför vi behöver hålla ihop dessa båda strategier.
This is an excellent example of why we need to keep the two approaches together.
SwedishKommissionen instämmer därför i de båda resolutionsförslagen på många punkter.
The Commission therefore agrees to the motions for resolutions on several points.
SwedishSamarbetet mellan våra båda institutioner var föredömligt vid förhandlingarna.
Cooperation between our two institutions was exemplary during the negotiations.
SwedishÅterhållsamheten är alltså inte jämnt fördelad mellan de båda institutionerna.
The rigour is not, therefore, equally distributed between the two institutions.
SwedishI dag kan ingen säga, vilken av de båda som i slutändan kommer att vara farligast.
Nobody can say today which of the two will ultimately prove the more dangerous.
SwedishJag tror att det har skadat betänkandet mycket att man förenat dessa båda saker.
I think it was very damaging to link these two things together in the report.
SwedishDen ram som EU har upprättat måste garantera en lämplig balans mellan dessa båda.
The framework set up by the EU must ensure an appropriate balance between the two.
SwedishKan ni säga mig hur förhållandet, viktningen, mellan dessa båda principer ser ut?
Can you tell me what the ratio, the weighting is between these two principles?
SwedishDet är nu angeläget att det byggs upp ett samarbete mellan dessa båda myndigheter.
It is now necessary for cooperation between these two authorities to be developed.
SwedishFlytta bara axeln så pass mycket att de båda objektvyerna inte överlappar varandra.
Move the axis only far enough that the two object representations do not overlap.
SwedishDet är viktigt att båda sidor av industrin gör åtaganden och bidrar till processen.
The commitment and contribution of the two sides of industry is very important.
SwedishFör budgetmyndighetens båda grenar kommer det att vara väldigt nya omständigheter.
Consequently the nature of these two budgetary authorities will be very different.
SwedishFörfaranden för utvärdering av dessa båda aspekter måste därför också fastställas.
Procedures for evaluating these two aspects must therefore also be laid down.
SwedishHur ställer sig ordförandeskapet till att dessa båda projekt inleds samtidigt?
How does the Presidency assess the parallel launch of these two projects?
SwedishNär skall de båda huvudanklagade kommissionärerna Marín och Bonino göra det?
When will the two main defendants, Commissioners Marín and Bonino, do likewise?
SwedishIngen kommer att ringakta förtjänsterna hos de båda föredragandena om Amsterdam.
No-one is going to devalue the efforts of the two rapporteurs on Amsterdam.
SwedishDe båda föredragandena har egentligen redan sagt det väsentliga.
Mr President, the two rapporteurs have already mentioned the essential points.