"anrikning" - Englanninkielinen käännös

SV

"anrikning" englanniksi

SV anrikning
volume_up
{Yleinen suku}

1. yleinen

Detta innebär snabba bridreaktorer, anrikning och återbehandling.
That means fast breeders, enrichment, retreatment.
I frågor som anrikning av uran finns det ett behov av förnyelse.
On issues such as the enrichment of uranium, there is a need for renewal.
Pratar ni om anrikning av bränsle, som är särskilt smutsig?
Are you talking about fuel enrichment, which is particularly dirty?
anrikning

2. Tekniikka

anrikning

Esimerkkejä "anrikning"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDen tredje natten 2006 fattade Irans regering ett ytterst viktigt beslut, dvs. att inleda anrikning av uran.
On the third night of 2006, the Iranian Government took an extremely important decision: to commence enriching uranium.
SwedishBlyet separeras från granulatet med några års intervall, därmed minimeras risken för blyemission och i förlängningen anrikning i växter och djur.
The lead is separated from the granules with a few years' interval, thus minimizing the risk of blyemission and ultimately accumulation in plants and animals.
SwedishFarliga är även anläggningarna för utgrävning och anrikning av uran, anläggningarna för produktion av bränsle och upparbetning av använt bränsle, samt lagringen av avfallet från Kozlontoui.
Risks are presented even by uranium mining and processing facilities, nuclear fuel production plants and plants for the processing of spent fuel and the storage of waste from Koslodui.