"ambivalent" - Englanninkielinen käännös

SV

"ambivalent" englanniksi

EN

"ambivalent" ruotsiksi

SV

ambivalent {adjektiivi}

volume_up
ambivalent (myös: kluven)
I detta avseende är strategin att visa resultat mycket ambivalent.
To that extent, the strategy of delivering results is a very ambivalent strategy.
Allmänheten har en mycket ambivalent syn på den europeiska strukturpolitiken.
The public has a very ambivalent view of European structural policy.
Hädanefter har EU därför inte råd att ha en släpphänt, ambivalent attityd till regimen i Chisinau.
Therefore, from now on, the EU cannot afford to adopt an indulgent, ambivalent attitude to the regime in Chişinău.
EN

ambivalent {adjektiivi}

volume_up
ambivalent
To that extent, the strategy of delivering results is a very ambivalent strategy.
I detta avseende är strategin att visa resultat mycket ambivalent.
The public has a very ambivalent view of European structural policy.
Allmänheten har en mycket ambivalent syn på den europeiska strukturpolitiken.
Therefore, from now on, the EU cannot afford to adopt an indulgent, ambivalent attitude to the regime in Chişinău.
Hädanefter har EU därför inte råd att ha en släpphänt, ambivalent attityd till regimen i Chisinau.
ambivalent (myös: forked, indecisive, bifurcate)
To a significant share of the population the advantages and opportunities provided by the Internet appear ambivalent.
En betydande andel av befolkningen tycks ha en kluven inställning till fördelarna och möjligheterna med Internet.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "ambivalent":

ambivalent

Esimerkkejä "ambivalent"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDetta är ett ambivalent uppdrag men Bulgarien är ett nytt EU-land.
Ladies and gentlemen, this is a reluctant admission but Bulgaria is a new country.
SwedishDen känsla som jag har efter att ha återkommit från Tunisien är ambivalent.
The feeling I have upon returning from Tunisia is an ambiguous one.
SwedishDen nuvarande beslutsprocessen har uppenbarligen resulterat i en något ambivalent situation.
Clearly, the current decision-making process has resulted in a somewhat schizophrenic situation.
SwedishIbland har vi en ganska ambivalent inställning till invandring.
Sometimes we have a rather schizophrenic attitude to immigration.
SwedishMen även rådet intog när läget förvärrades för tre eller fyra år sedan länge en mycket ambivalent inställning.
There are no positive developments within it to speak of and few from outside it to report.
SwedishRådets inställning är sålunda ambivalent.
Consequently, the Council' s attitude is one of ambivalence.
SwedishRådets inställning är sålunda ambivalent.
Consequently, the Council's attitude is one of ambivalence.
SwedishDetta är en ambivalent gest mot demokratin.
This is a two-fingered gesture to democracy.
SwedishJag tänker här framför allt på tolkningen av artikel 1.3, som ändå är mycket ambivalent formulerad.
I hope that article will not be used to undermine national provisions on health protection, such as the ban on the mail order sales of certain medicines.