"ambitioner" - Englanninkielinen käännös

SV

"ambitioner" englanniksi

EN

"ambition" ruotsiksi

SV ambitioner
volume_up
{monikko}

1. "stark önskan (att lyckas)"

ambitioner (myös: ambition, strävan, framåtanda)
volume_up
ambition {subst.} (a strong desire (to succeed))
Ambitioner, javisst, men vi måste få se dessa ambitioner också!
Ambitious, yes, it is ambitious, but let us see tangible proof of this ambition!
Man förverkligar inte ambitioner genom kommunikéer och storslagna uttalanden.
Ambition is not realised through communiqués and great and grand statements.
Vi kan alltid ha högre ambitioner och EU har visat sina ambitioner.
We can always have more ambition, and the European Union has been showing its ambition.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "ambition":

ambition

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ambition":

ambition

Esimerkkejä "ambitioner"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDet visar att EU har globala politiska ambitioner på andra människors bekostnad.
This shows that the EU has global political ambitions, at other people's expense.
SwedishDessa människor hade familjer, namn, ett förflutet, ambitioner och förhoppningar.
These people had families, they had names, they had stories, ambitions and hopes.
SwedishOm jag får vara kritisk föredrar jag ambitiösa reformer före ambitiösa ambitioner.
If I might be critical, I prefer ambitious reforms before ambitious ambitions.
SwedishSveriges ambitioner att kunna påskynda processen på detta område är vällovliga.
Sweden's ambitions of speeding up the process in this area are entirely legitimate.
SwedishStäderna har marknadsförts, och medborgarnas kulturella ambitioner har väckts.
The cities have been promoted and their citizens’ cultural ambitions awakened.
SwedishAtt inte ha det skulle vara ett problem för Europas framtid och för våra ambitioner.
Not having it would be a problem for the future of Europe and for our ambitions.
SwedishSå kom till Bali med stora ambitioner och försök hjälpa oss, som ni är så bra på.
So please come in Bali with high ambitions and try to help us as you know how to do.
SwedishNär det gäller klimatfrågorna välkomnar vi USA:s ökade ambitioner i detta avseende.
On the issue of the climate, we welcome the higher ambitions on the US's part.
SwedishEuropa behöver ge sig självt resurser för att motsvara sina ambitioner.
Madam President, Europe needs to give itself the resources to match its ambitions.
SwedishJag anser inte att detta är ambitioner som vi skulle kunna kalla utvecklingspolitik.
I do not think those are aims which we can include in our development policies.
SwedishSveriges ambitioner att kunna påskynda processen på detta område är vällovliga.
Sweden' s ambitions of speeding up the process in this area are entirely legitimate.
SwedishNaturligtvis har vi även som mål att samordna våra forskningsbaserade ambitioner.
Of course, we also aim to match our ambitions based on scientific findings.
SwedishTyvärr harmoniserar inte de tillgängliga ekonomiska medlen med dessa ambitioner.
Unfortunately, the amounts of money available are not in harmony with these ambitions.
SwedishAvslutningsvis handlar samma debatt om EU:s ambitioner när det gäller utrikespolitik.
Finally, the same debate concerns Europe’s ambitions in terms of external policy.
SwedishVi behöver även mänskliga resurser som svarar mot våra programresurser och ambitioner.
We also need the human resources to match our programme resources and ambitions.
SwedishNi behöver inte tvivla på våra ambitioner för Europa.
Ladies and gentlemen, you need have no doubts about our ambitions for Europe.
SwedishAmbitioner som är tydliga, nämligen att vi alla skall bemöda oss om att skydda miljön.
Those ambitions are clear: for all of us to endeavour to protect the environment.
SwedishEtt ”ja” till Lissabonfördraget kommer att ge de medel som motsvarar våra ambitioner.
Saying 'yes' to the Treaty of Lisbon will provide the means to match our ambitions.
SwedishUnionen måste anslå ekonomiska medel som motsvarar dess politiska ambitioner.
It will have to provide the financial means necessary to match its political choices.
SwedishAlternativet, som jag ogillar, skulle vara att trappa ned på våra ambitioner.
The alternative, which I do not like, would be to scale down our ambitions.