"ambitiös" - Englanninkielinen käännös

SV

"ambitiös" englanniksi

SV

ambitiös {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
2. "full av ambition"
Sammanfattningsvis lägger detta meddelande upp en ambitiös och progressiv dagordning.
In conclusion, this communication sets out an ambitious and progressive agenda.
Det är en stark och förnuftig ståndpunkt för en ambitiös men opretentiös budget.
It is a strong and reasonable position for an ambitious yet unpretentious budget.
I ett tidigare led är det nödvändigt med en ambitiös politik för utvecklingsbistånd.
It is essential that an ambitious development aid policy is implemented beforehand.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "ambitiös":

ambitiös

Esimerkkejä "ambitiös"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVad det här landet i stället behöver är ambitiös katastrofhjälp och utvecklingsstöd.
What the country does need, however, is emergency aid and development aid on a large scale.
SwedishKommissionen har redan blivit kritiserad för att vara för lite ambitiös på den punkten.
The Commission has already been criticised for lacking ambition where this matter is concerned.
SwedishHan var en mycket ambitiös man, som samtidigt visste när det var nödvändigt att kompromissa.
He was a man with great ambition, but who knew when to compromise.
SwedishHarmoniseringen av sociallagstiftningen på transportområdet är ett krav, och detta mål måste placeras på en ambitiös nivå.
Social harmonisation in the transport sector is essential and must be keenly pursued.
SwedishKommissionen lade fram en ekonomisk ram som verkligen var mycket ambitiös.
My understanding is that we are trying to help reach a compromise at a level that would be satisfactory for all three institutions.
SwedishDenna kommissionens handlingsplan är inte ambitiös.
This action plan of the Commission's is unambitious.
SwedishTillägg av bestämmelser som har till syfte att främja en mer ambitiös roll för tillverkare och distributörer.
Additional provisions to encourage producers and distributors to become more involved in the voluntary sector.
SwedishBetänkandets titel ” Om informationssamhället ” är verkligen mycket ambitiös och heltäckande, men vad handlar det om?
It is pointless to carry on working and talking about priorities unless we have a budget to back them up.
SwedishOm vi kan peka ut de ansvariga för denna pågående ekologiska katastrof kommer vi därför att kunna lansera en verkligt ambitiös politik.
I am thinking in particular of the territorial waters of the outermost regions of the EU.
SwedishLåt mig avsluta med att upprepa vikten av en ambitiös och långsiktig strategi för luftkvalitet.
In terms of timing, the air strategies are ready, the preparatory work is completed and the inter-service consultations are over.
SwedishDe gröna kräver en ännu mer specifik och ambitiös strategi för att man skall kunna ta itu med hälsoutmaningarna på 2000-talet.
Above all, we must from now on take more account of the immediate environment that causes thousands of cases of cancer.
SwedishVi måste skynda vidare med en ambitiös politisk dagordning: ett EU som ger resultat och levererar den politik våra medborgare behöver.
We must press ahead with a vigorous policy agenda: a Europe of results delivering the policies our citizens need.
SwedishEftersom er kommission inte har så lång tid kvar bör den vara mer ambitiös i sitt sätt att sköta sitt arbete.
What that means in terms of the work programme is that it ought to have been the prelude to a final spurt, aiming high and promising speed.
SwedishDet är en ambitiös resolution som bekräftar den betydelse som Europaparlamentet tillmäter frågan om klimatförändringarna.
It is an ambitions resolution which confirms the importance which the European Parliament attaches to the question of climate change.
SwedishVi förstår att Europa 2020-strategin är mycket ambitiös och förutsätter att vi anstränger oss både på nationell nivå och EU-nivå.
We realise that the Europe 2020 Strategy has high ambitions and requires us to stand firm at both national and European levels.
SwedishMen den operativa insatsen som skulle vara en följd av den är ingenting, ingenting konkret, föga ambitiös, ingenting!
But your conclusion on the operational approaches that should therefore be taken is nothing, it is not concrete, shows no ambition, nothing!
SwedishSom vi har upprepat vid flera tillfällen sedan starten 2003 är grannskapspolitiken en ambitiös politik.
It excludes the current EU candidates for membership and the potential candidate countries of the western Balkans which have separate special arrangements.
SwedishMiljölagstiftningen bör vara tillräckligt ambitiös, tydlig och konsekvent så att ny miljöteknik kan utvecklas.
The ecoindustry is just as important a branch of industry in Europe as, for example, aviation or pharmaceuticals, and its growth rate is more than 5 % a year.
SwedishVi i vår grupp är glada för att Europaparlamentet och ministerrådet håller fast vid en ambitiös klimatpolitik som syftar till att bekämpa växthuseffekten.
Yes, Kyoto has flaws, but only through working together can these shortcomings be ironed out to the benefit of all.
SwedishJag är övertygad om att Europeiska unionen måste ha en ambitiös budget som ger gemenskapens myndigheter möjlighet att fullfölja sina uppgifter.
Mr Böge’ s report represents Parliament’ s mandate for negotiation with a view to the next financial perspective for 2007-2013.