"överväldiga" - Englanninkielinen käännös

SV

"överväldiga" englanniksi

SV överväldiga
volume_up
{verbi}

överväldiga (myös: besegra, slå, övervinna, chocka)
överväldiga (myös: besegra, övermanna, ta tillfånga)
överväldiga (myös: gå om, köra om, omspringa)
överväldiga (myös: översvämma, förkrossa, tynga ned)
Avgudan och uppskattning kommer överväldiga dig.
Adoration and admiration will overwhelm you.
   – Under förevändning av att försöka förenkla asylreglerna och förfarandena håller Bryssel på att skapa en hel arsenal av rättsliga instrument för att överväldiga Europa.
   On the pretext of trying to simplify asylum rules and procedures, Brussels is in the process of creating a whole legal arsenal designed to overwhelm Europe.
Europaparlamentet antog i december 1998 en stadga med kvalificerad majoritet, ett beslut som bekräftades i maj i år med en överväldigande majoritet.
In December 1998, the European Parliament adopted a statute with a qualified majority, a decision which was confirmed in May of this year by an overwhelming majority.