"a se" - Englanninkielinen käännös

RO

"a se" englanniksi

volume_up
se {pron.}

RO a se
volume_up
{verbi}

Dacă ezităm acum, noile locuri de muncă ecologice se vor muta pe alte continente.
If we hesitate now, those new green jobs will move to other continents.
În calitate de legiuitori, am ezitat: era nevoie să se ajungă la acest acord în primă lectură?
As legislators, we have hesitated: did this agreement need to be concluded at first reading?
Nu ar trebui să ne facem iluzii privind Belarusul şi nu ar trebui să ezităm să întrerupem dialogul în cazul în care situaţia se deteriorează.
We should not be under any illusions about Belarus and we should not hesitate to break off dialogue if the situation deteriorates.
Cu toate acestea, progresele din regiune sunt deseori imprevizibile: se acumulează tensiunile şi se înmulţesc neînţelegerile.
However, developments in the region are often unpredictable: tensions accumulate and misunderstandings abound.
Se ştie că domnia sa a solicitat în permanenţă moderarea salariilor, într-o ţară în care abundă salariile mici şi în care există inegalităţi sociale puternice.
It is well known that he has constantly called for wage moderation in a country in which low wages abound and which has jarring social inequalities.

Esimerkkejä "a se"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

RomanianModificările efectuate în Active Directory se vor sincroniza cu Exchange Online.
Changes made in your Active Directory will be synchronized with Exchange Online.
RomanianMiniştrii de Justiţie din Comunitate se reunesc pentru prima dată la Luxemburg.
The Ministers of Justice of the Community meet for the first time in Luxembourg.
RomanianDefrişarea se datorează parţial construcţiei de drumuri şi linii de cale ferată.
The deforestation is partly due to the construction of roads and railway lines.
RomanianÎn mod similar, în raportul discutat se pot observa estimări extrem de optimiste.
In the report being discussed, we can see similarly over-optimistic assumptions.
RomanianSe estimează că 90 de miliarde de barili doar de petrol zac intacţi sub gheaţă.
It is estimated that 90 billion barrels of oil alone lie untapped under the ice.
RomanianȘtim cu toții că în viitorul apropiat rezervele de materii prime se vor termina.
We all know that in the foreseeable future raw materials will be in short supply.
RomanianDelegarea puterilor către Comisie se îndreaptă, de asemenea, în aceeași direcție.
The delegation of powers to the Commission is also moving in the same direction.
RomanianOri de câte ori le convine socialiştilor, se pune problema lipsei de autoritate.
Whenever it suits the socialists, it is a question of there being no authority.
RomanianCât despre ceilalţi, ni se vor alătura când vor realiza că acesta este viitorul.
As for the others, they will join us when they realise that this is the future.
RomanianDintr-o maşină care trece prin faţa unui lăcaş de cult copt se trage în mulţime.
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
RomanianAceastă valoare se adaugă automat la fișierele create pe parcursul multiplicării.
This value is automatically added to the files that are created during ripping.
RomanianPe computerul la care doriți să se conecteze cineva, urmați aceste instrucțiuni:
To do so, on the computer that you want someone to connect to, follow these steps:
RomanianCască, trag un pui de somn, se tolănesc pe calorifere și trag cu ochiul după colț.
They're yawning, napping, lounging on heating vents, and peeking around corners.
RomanianSe poate spune, prin urmare, că Banca Centrală Europeană a funcţionat foarte bine.
It can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
RomanianMerită să li se dea şansa de a arăta tot ce pot în cursul procesului de aderare.
They deserve the opportunity to show their merit during the accession process.
RomanianPrin urmare, pentru noi este important să ştim ce se va întâmpla în Statele Unite.
Therefore, it is important for us to know what will happen in the United States.
RomanianŞtiu că de acest aspect se ocupă Consiliul, însă tot nu am înregistrat progrese.
I know the Council is working on it, but we still have not made good progress.
RomanianDorinţa grupului nostru este ca preşedinţia dvs. să se bazeze pe aceste valori.
It is the wish of our group that your Presidency will be based on these values.
RomanianÎn perioada crizei economice se poate observa o dezvoltare a protecţionismului.
In the wake of the economic crisis we can see ideas of increased protectionism.
RomanianCând focul cuprinde o pădure, acesta se stinge doar după ce a ars întreaga pădure.
When fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.