RO rezervat
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

1. yleinen

rezervat (myös: mofluz, închis, ursuz, posac)
volume_up
sulky {adj.}
rezervat (myös: morocănos, mofluz, închis, ursuz)
volume_up
sullen {adj.}
rezervat (myös: timid, rezervată, reținut, timidă)

2. Kuvainnollinen

Volumul de memorie virtuală rezervat pentru utilizare de către un proces.
Amount of virtual memory that is reserved for use by a process.
Accesul la aceste piețe ar trebui să fie rezervat doar cumpărătorilor din acest domeniu profesional.
Access to these markets should be reserved for professional buyers only.
Deja am rezervat suma de 14 milioane de euro pentru activităţi de promovare până la sfârşitul anului.
We have already reserved EUR 14 million for promotion for the rest of this year.
rezervat (myös: pudic, modest, mic, modic)
volume_up
modest {adj.}
rezervat (myös: sălbatic, timid, sperios, ruşinos)
volume_up
shy {adj.}
rezervat (myös: distant)

3. "în avans"

rezervat
volume_up
booked {adj.} (in advance)
Acesta a fost cazul pasagerilor care şi-au rezervat biletele on-line prin intermediul propriilor lor conturi, o practică care a luat amploare în decursul ultimilor ani.
These were passengers who had booked online through their own accounts, a practice that has been increasing over many years.

Esimerkkejä "rezervat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

RomanianÎn prezent, UE întreabă în mod rezervat dacă acestea ar putea fi, eventual, realizate.
The EU is now coyly asking if these could possibly be carried out.
RomanianPunctele de restaurare se salvează până în momentul în care spațiul rezervat pe disc de Restaurare sistem se ocupă în întregime.
Restore points are saved until the disk space System Restore reserves is filled up.
RomanianPunctele de restaurare se salvează până în momentul în care spațiul rezervat pe hard disk de Restaurare sistem se ocupă în întregime.
Restore points are saved until the hard disk space System Restore reserves is filled up.
RomanianTurismul medical, care este obiectivul urmărit de această directivă va fi în consecinţă rezervat doar pentru cei bogaţi.
Health tourism, which is the intended objective of this directive, will, therefore, be restricted to just the rich.
RomanianMai adaug doar că îi mulţumesc personalului meu şi celui din subordinea ta - şi mai ales lui Renaud, care se află în sectorul rezervat publicului.
I have nothing more to say other than to thank my staff and to thank your staff - and particularly Renaud, who is in the public gallery.
RomanianTotuşi, în cadrul procesului legislativ, în cadrul discuţiei trilaterale, atunci când discutăm între noi, trebuie să existe un spaţiu rezervat negocierilor.
In a legislative process, though, in the trialogue, when we discuss things amongst ourselves, there also has to be a place for carrying out negotiations.
RomanianNoi cei din Grupul ECR credem, în calitate de organism anti-federalist, că politica externă trebuie să rămână, în cele din urmă, teritoriu rezervat statelor noastre membre individuale.
We in the ECR Group believe, as an anti-federalist body, that foreign policy must ultimately remain the preserve of our individual Member States.
RomanianDle preşedinte, tratăm multe domenii diferite în această după-amiază şi din acest motiv este atât de minunat să mă aflu în locul rezervat Preşedinţiei Consiliului.
Mr President, we are touching on many different areas here this afternoon, and that is what is so wonderfully exciting about sitting here in the Council Presidency chair.
RomanianLa nivelul Comisiei, accesul la date le este rezervat funcţionarilor desemnaţi (pe bază de nume de utilizator şi parolă) şi contractanţilor care răspund de aspectele tehnice.
Inside the Commission, the data can be accessed by designated Commission officials with a user ID and a password, and by contractors responsible for technical aspects.
RomanianLa vremea respectivă credeam că este greşit ca Subcomisia pentru drepturile omului să devină un ghetou sau ca drepturile omului să devină domeniul rezervat al unui atare organism.
At the time I thought that something was wrong if our Subcommittee on Human Rights was to become a ghetto or human rights were to become the preserve of such a body.