"piatră" - Englanninkielinen käännös

RO

"piatră" englanniksi

RO piatră
volume_up
{feminiini}

1. yleinen

piatră (myös: sâmbure, testicul, bolovan, piatră)
volume_up
stone {subst.}
Astfel cum a spus chiar Domnul: "să arunce prima piatră cel care este fără de păcat”.
As Our Lord himself said: 'Let he who is without sin cast the first stone'.
Let him cast the first stone...
Dacă primilor oameni din peșteră le-ar fi fost frică de foc, am trăi în continuare în epoca de piatră.
If the first cavemen had been afraid of fire, we would still be living in the Stone Age.
volume_up
rock {subst.}
Stânci care evocă peisaje extraterestre, dar și canioane, piscuri și bolte din piatră sculptate magnific vă vor aduce aproape zona de sud-vest a S.U.A, indiferent unde ați locui.
Rock formations that evoke alien landscapes and magnificently sculpted stone canyons, spires, and arches will bring the Southwest to you, no matter where you happen to live.

2. "la rinichi"

piatră (myös: sâmbure, piatră, testicul, bolovan)
volume_up
stone {subst.}
Astfel cum a spus chiar Domnul: "să arunce prima piatră cel care este fără de păcat”.
As Our Lord himself said: 'Let he who is without sin cast the first stone'.
Let him cast the first stone...
Dacă primilor oameni din peșteră le-ar fi fost frică de foc, am trăi în continuare în epoca de piatră.
If the first cavemen had been afraid of fire, we would still be living in the Stone Age.
piatră (myös: calcul)
volume_up
calculus {subst.}
piatră (myös: concreţie)
piatră (myös: prund, pietriş, nisip, calcul)
volume_up
gravel {subst.}

3. "grindină"

volume_up
hail {subst.}

4. "de căldare"

piatră
piatră (myös: cântar, scară, solz, taler)
volume_up
scale {subst.}

5. "de vin"

piatră (myös: tătar, jandarm, tartru, tirighie)
volume_up
tartar {subst.}

6. Lääketiede: "la vezica biliară"

piatră
volume_up
gallstone {subst.}

7. Lääketiede: "pe dinți"

piatră
volume_up
scale {subst.}
piatră
volume_up
tartar {subst.}

Esimerkkejä "piatră"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

RomanianAcest fapt, dle Preşedinte, va rămâne o piatră de hotar durabilă în mandatul dvs.
That, Mr President, will remain an enduring milestone in your term of office.
RomanianCasă de piatră şi felicitări! Vă urez amândurora toată fericirea din lume!
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
RomanianDnă președintă, libertatea de circulație reprezintă piatra de temelie a integrării europene.
Madam President, freedom of movement is a cornerstone of European integration.
RomanianPropunerea lui Robert Schuman este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene.
Schuman’s proposal is considered to be the beginning of what is now the European Union.
RomanianAmendamentul 92 va fi piatra dumneavoastră de încercare când îl vom supune votului la prânz.
Amendment 92 will be the litmus test for you when we vote on it at midday.
RomanianPiatra de temelie a acțiunii noastre în această privință ar trebui să fie "cât mai puțin posibil”.
'As little as possible' should be the cornerstone of our action in this regard.
RomanianLibertatea de exprimare este un drept fundamental al omului şi o piatră unghiulară a democraţiei.
Freedom of expression is a fundamental human right and a cornerstone of democracy.
RomanianÎn calitate de economie insulară, transportul maritim este piatra de hotar a industriei irlandeze.
As an island-based economy, maritime transport is the cornerstone of Irish industry.
RomanianÎn prezent, aceasta este prima piatră de temelie pentru a înregistra progrese cu această strategie.
This is now the first and foremost cornerstone of making progress on this strategy.
RomanianCasă de piatră!
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
RomanianDle Orbán și dle Barroso, un singur element, o singură piatră de temelie lipsește din acest pachet.
Mr Orbán and Mr Barroso, only one element, one cornerstone is missing in this package.
RomanianDacă ridicăm piatra contra dumnealui, acest lucru nu va fi deloc productiv.
If we hit out at him, it could well be counterproductive.
RomanianDle preşedinte, politica în domeniul concurenţei reprezintă o piatră de temelie a legislaţiei europene.
Mr President, competition policy is a cornerstone of European legislation.
RomanianAceasta reprezintă prin ea înseşi o piatră de hotar, dar ce am afirmat în 2003 voi repeta încă o dată.
That is a milestone in itself, but what I said in 2003 I will say again.
RomanianSe pare că am ajuns la un moment de răscruce - mă scuzaţi, este moment de răscruce sau piatră de temelie?
It feels quite a milestone - sorry, was that millstone or milestone? - to have reached.
RomanianCriza este, fără îndoială, o piatră de încercare pentru moneda euro.
The crisis is, without a doubt, a touchstone for the euro.
RomanianToate acestea reprezintă o piatră de hotar, un salt cuantic înainte în domeniul siguranţei pacienţilor.
All of this is a milestone, a quantum leap forward in patient safety.
RomanianGuvernanța economică consolidată reprezintă într-adevăr piatra de temelie a răspunsului nostru cuprinzător.
Reinforced economic governance is indeed the cornerstone of our comprehensive response.
RomanianLibertatea de exprimare reprezintă o valoare fundamentală a societății noastre și piatra de temelie a democrației.
Free speech is a core value of our society and the cornerstone of our democracy.
RomanianAceasta este prima piatră de temelie a acestui pachet legislativ.
That is the first building block of this legislative package.