"conflict" - Englanninkielinen käännös

RO

"conflict" englanniksi

EN

"conflict" romaniaksi

RO conflict
volume_up
{neutri}

Există tendințe îngrijorătoare referitoare la creșterea tensiunilor și la conflict.
There are worrying tendencies towards increased tensions and conflict.
Sfârșitul unui conflict nu înseamnă neapărat că acesta s-a încheiat în mintea oamenilor.
An end to a conflict does not necessarily mean that the conflict is over in people's minds.
Organizaţiile de acolo ne avertizează că există riscul unui conflict etnic.
The organisations on the ground are warning us of the risk of ethnic conflict.
Dacă există un conflict, compania va primi o traducere manuală în propria sa limbă.
If there is a dispute, the company will receive a manual translation in its own language.
Domnule preşedinte, problema cu care ne confruntăm nu este doar un simplu conflict ruso-ucrainean.
Mr President, the problem we are coping with is not a mere Russia-Ukraine dispute.
Așa cum a spus dl Schulz, aici este de fapt vorba despre un conflict politic.
As Mr Schulz has said, this is, in fact, about a political dispute.
conflict (myös: cârcotă (neintelegere))
volume_up
strife {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "conflict":

conflict

Esimerkkejä "conflict"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

RomanianUE a trimis misiuni de menținere a păcii în diferite zone de conflict ale lumii.
The EU has sent peacekeeping missions to several of the world’s trouble spots.
RomanianŢările sunt în conflict şi negociază despre cum ar putea fi împărţit fundul mării.
Countries are quarrelling and negotiating about how the seabed might be divided up.
RomanianNu mai putem lăsa soarta civililor în mâinile părţilor aflate în conflict.
We can no longer leave the fate of the civilians in the hands of the opposing sides.
RomanianDin nou gazul Slovaciei este blocat undeva intre cele doua părți aflate in conflict.
Slovakia's gas is again stuck somewhere between the two warring parties.
RomanianAcest conflict continuă încă și s-a extins în Ingușetia și Daghestan.
It still continues, although it has spread, in particular to Dagestan and Ingushetia.
RomanianŞtiu că uneori activitatea sa este în conflict cu convingerile sale în ceea ce priveşte comerţul.
I know that sometimes it is against his beliefs with regard to trade.
RomanianDe aceea, este important să ne concentrăm asupra cauzelor care au dus la acest conflict.
Therefore, it is important to get to grips with the causes.
RomanianNu sunt factori de decizie și intră în conflict unii cu ceilalți.
They are not decision-makers and they clash with each other.
RomanianO abordare fragmentată conduce în mod repetat la măsuri contradictorii, situații de conflict și incoerențe.
A fragmented approach repeatedly leads to conflicting measures, conflicts and inconsistencies.
RomanianAcesta intră în conflict cu obiectivele climatice ale UE şi va încetini ritmul de inovare tehnică.
It conflicts with the climate objectives of the EU and will slow down the pace of technical innovation.
RomanianȘi, în cele din urmă, este important să nu pornim un conflict între fermele mari și micii producători.
And finally, it is important not to play off large farms and small-sized producers against each other.
RomanianDesigur, Consiliul va spune "nu, nu vrem să izbucnească un conflict în spatele uşilor închise.
To this, the Council will naturally say 'no, we certainly do not want to start a bloodbath behind closed doors.
RomanianCu toate acestea, moartea civililor într-o zonă de conflict este tragică, oricând şi oriunde ar avea loc aceasta.
Nevertheless, the death of civilians in a war zone is tragic whenever and wherever it occurs.
RomanianSarcina de a-şi intensifica eforturile pentru a găsi o rezolvare la acest conflict revine comunităţii internaţionale.
It is incumbent on the international community to redouble its efforts to find a solution.
RomanianAcest fapt intră în conflict cu noţiunea de solidaritate energetică a ţărilor care se bazează în principal pe cărbune.
This clashes with the notion of energy solidarity with countries which rely mainly on coal.
RomanianVă amintiţi cum ne-am aflat în conflict asupra interpretării date de dvs.
You will remember how we clashed over your interpretation of this House's Rules of Procedure.
RomanianÎntrebarea mea este următoarea: ce face Comisia Europeană pentru a găsi urgent o soluţie la acest conflict?
My question is: what is the European Commission doing to find a solution for this issue as a matter of urgency?
RomanianSă vedem exact ceea ce aţi făcut, care este în conflict cu acesta, domnilor membri ai Comisiei şi Consiliului.
Let us note exactly what you have done which conflicts with that, Members of the Commission and of the Council.
RomanianToate eforturile noastre trebuie să fie în interesul poporului malgaș și nu al uneia dintre părțile aflate în conflict.
All our efforts should be in the interests of the Malagasy people and not of any one of the conflicting parties.
RomanianSoftware-ul de PDA terţ (Palm, Blackberry etc.) este în conflict cu Office Outlook 2007 sau cu Outlook 2003.
Third-party personal-digital-assistant software (Palm, Blackberry, etc.) is interfering with Office Outlook 2007 or Outlook 2003.