"cele" - Englanninkielinen käännös

RO

"cele" englanniksi

volume_up
cele {pron.}
EN

RO cele
volume_up
{pronomini}

cele (myös: cel, cea, cei)
volume_up
the {pron.}
Aş dori să aflu care sunt aspectele cele mai importante şi cele mai dificile.
I would like to find out what the most important and the most difficult issues are.
Portugalia este una dintre cele opt țări cu cele mai ridicate niveluri de copii săraci.
Portugal is one of the eight countries with the highest levels of child poverty.
Fie că e vorba despre starea unui prieten sau ultimele știri, dalele live se animează cu cele mai recente informații.
Whether it's a friend's status or breaking news, live tiles get you the latest information.

Esimerkkejä "cele"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

RomanianSalut faptul că, în cele din urmă, am ajuns la un acord privind bugetul pe 2011.
I welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.
RomanianVictimele terorismului sunt tratate într-un fel, iar cele ale mafiei în alt fel.
Victims of terrorism are treated in one way, and victims of the Mafia in another.
RomanianSituație în noile state membre este cu totul diferită de cea din cele mai vechi.
The situation in new Member States is entirely different from that in older ones.
RomanianÎn cele din urmă, Croația va primi circa 4 miliarde de euro după aderarea la UE.
After all, Croatia will receive some EUR 4 billion euros after it joins the EU.
RomanianSiguranța este un bun important, mai ales pentru persoanele cele mai vulnerabile.
Safety is an important commodity, especially for the most vulnerable amongst us.
RomanianAceasta va mări în continuare decalajul dintre UE15 şi cele 12 noi state membre.
This will further increase the gap between the EU15 and the 12 new Member States.
RomanianMarca "fabricat în Europa” ar trebui să reprezinte produsele cele mai ecologice.
Made in Europe should indeed stand for the most environmentally friendly products.
RomanianÎn primul rând, se interzic câteva dintre cele mai periculoase pesticide chimice.
First of all, some of the most dangerous chemical pesticides are being banned.
RomanianEste foarte important că cele trei ţări beneficiază acum de călătorii fără viză.
It is very important that the three countries are now given visa-free travel.
RomanianDomnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, în cele din urmă avansăm cu discuţia.
Mr President, ladies and gentlemen, finally there is movement in this debate.
RomanianCăutarea sistematică a acordurilor unanime va duce în cele din urmă la paralizie.
Insisting on unanimous agreement in all cases would simply lead to paralysis.
RomanianÎn toate cele trei state baltice, şomajul a crescut până acum la peste 15 %.
In all three Baltic States, unemployment has risen up till now to more than 15%.
RomanianNu am uitat cele șapte solicitări adoptate în perioada precedentă de sesiune.
We have not forgotten our seven demands adopted during the previous part-session.
RomanianConsiderăm că BCE este una dintre cele mai transparente bănci centrale din lume.
We consider the ECB to be one of the world's most transparent central banks.
RomanianCele şase ţări sunt Germania, Franţa, Italia, Ţările de Jos, Belgia şi Luxemburg.
The six are Germany, France, Italy, the Netherlands, Belgium and Luxembourg.
RomanianÎn cele din urmă, fostul asigurator a aprobat menţinerea contribuţiilor în ţara A.
In the end, his previous insurer agreed to preserve his contributions in country A.
RomanianParolele Windows pot fi mult mai lungi decât cele opt caractere recomandate mai sus.
Windows passwords can be much longer than the eight characters recommended above.
RomanianFaceți clic pe Complex și sub Invitații selectați durata de timp din cele două liste.
Click Advanced, and then, under Invitations, select the time from the two lists.
RomanianÎn cele din urmă, peste o săptămână vom avea un nou preşedinte al SUA la Casa Albă.
Finally, in a week's time there will be a new US President in the White House.
RomanianChiar şi Washington-ul a afirmat că relaţiile dintre cele două ţări s-au îmbunătăţit.
Even Washington has said that relations between the two countries have improved.