"przedyskutować" - Saksankielinen käännös

PL

"przedyskutować" saksaksi

PL przedyskutować
volume_up
{verbi}

przedyskutować

Esimerkkejä "przedyskutować"-ilmaisun käytöstä saksaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishW przypadku potwierdzenia ciąży lekarz musi przedyskutować z pacjentką, jakie jest zagrożenie dla ciąży.
positiven Ergebnis müssen Arzt und Patientin das Risiko für die Schwangerschaft besprechen.
PolishNależy to koniecznie przedyskutować z lekarzem prowadzącym.
Vergessen Sie nicht, dies mit Ihrem Arzt zu besprechen.
PolishJeśli pacjent należy do tej grupy wiekowej należy przedyskutować stosowanie leku CELSENTRI z lekarzem.
Wenn Sie zu dieser Altersgruppe gehören, besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob Sie CELSENTRI anwenden können.
PolishW przypadku wystepowania fenyloketonurii należy przedyskutować z lekarzem stosowanie leku NeoRecormon.
Wenn Sie an Phenylketonurie erkrankt sind, sollten Sie die Behandlung mit NeoRecormon mit Ihrem Arzt besprechen.
PolishDlatego chciałbym dzisiaj to przedyskutować.
Was ich heute machen möchte ist eine Art von Diskussion.
PolishJeżeli szybkość połączenia internetowego czasami jest niższa, można to przedyskutować z administratorem sieci.
Wenn Ihre Internetverbindung von Zeit zu Zeit langsam ist, sollten Sie Ihren Netzwerkadministrator informieren.
PolishNależy to przedyskutować z lekarzem prowadzącym.
Sie sollten dies mit Ihrem Arzt besprechen.
PolishPrzed leczeniem lekiem Zeffix należy przedyskutować z lekarzem wszelkie dodatkowe problemy medyczne.
Bevor Sie mit der Einnahme von Zeffix beginnen, sollten Sie alle gesundheitlichen Probleme, die Sie haben, mit Ihrem Arzt besprechen.
PolishLekarze muszą przedyskutować z pacjentami korzyści i ryzyko związane z leczeniem produktem TYSABRI i wydać pacjentom „ Kartę ostrzegawczą pacjenta ”.
Der Arzt muss Nutzen und Risiken der TYSABRI-Therapie mit dem Patienten besprechen und ihm einen Patientenpass aushändigen.
Polishnależy przedyskutować z lekarzem możliwość występowania marskości wątroby i jej ewentualny wpływ na przebieg leczenia Baraclude.
besprechen Sie mit Ihrem Arzt auch, ob bei Ihnen eine Leberzirrhose vorliegt und wie sich dies möglicherweise auf die Behandlung mit Baraclude auswirken kann.
PolishA co najbardziej kocham w tej historii to fakt, że musiało się odbyć posiedzenie rządu i spotkanie prezydentów, aby przedyskutować, czy Waginy mogą przyjechać do Ugandy.
PolishPrzed zastosowaniem leku Exelon należy przeczytać poniższe punkty i jeśli nasuną się jakieś pytania, przedyskutować je z lekarzem prowadzącym.
Bevor Sie Exelon zum ersten Mal einnehmen, ist es wichtig, dass Sie die folgenden Abschnitte lesen und eventuelle Unklarheiten mit Ihrem Arzt besprechen.
PolishPrzed zastosowaniem leku Prometax należy przeczytać poniższe punkty i jeśli nasuną się jakieś pytania, przedyskutować je z lekarzem prowadzącym.
Bevor Sie Prometax zum ersten Mal einnehmen, ist es wichtig, dass Sie die folgenden Abschnitte lesen und eventuelle Unklarheiten mit Ihrem Arzt besprechen.
PolishJeśli lekarz przepisał lek EFEXOR pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w przypadku wszelkich wątpliwości należy ponownie zwrócić się do lekarza, aby to przedyskutować.
Wenn Ihr Arzt einem Patienten unter 18 Jahren Efe- xor verschrieben hat und Sie darüber sprechen möchten, wenden Sie sich bitte erneut an Ihren Arzt.
PolishDlatego należy przedyskutować tę kwestię z lekarzem i lekarz podejmie decyzję czy zaprzestać karmienia piersią, czy przerwać terapię lekiem EFEXOR.
Sie sollten daher diese Angelegenheit mit Ihrem Arzt besprechen, der dann darüber entscheiden wird, ob Sie das Stillen beenden oder die Behandlung mit Efexor beenden sollten.
PolishJeśli lekarz przepisał lek EFEXOR DEPOT pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w przypadku wszelkich wątpliwości należy ponownie zwrócić się do lekarza, aby to przedyskutować.
Wenn Ihr Arzt einem Patienten unter 18 Jahren Efexor depot verschrieben hat und Sie darüber sprechen möchten, wenden Sie sich bitte erneut an Ihren Arzt.
PolishPonieważ nie jest znany wpływ leczenia klofarabiną na płodność u ludzi, lekarz powinien przedyskutować z pacjentem planowanie posiadania potomstwa.
Da die Auswirkungen einer Clofarabin-Behandlung auf die Fertilität beim Menschen nicht bekannt sind, sollte die Reproduktionsplanung gegebenenfalls mit den Patienten erörtert werden.
PolishKiedy zachować szczególną ostrożność stosując Osigraft Poniżej przedstawiono ostrzeżenia związane ze stosowaniem leku Osigraft, które należy przedyskutować z lekarzem.
Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Osigraft ist erforderlich Folgende Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung von Osigraft müssen Sie mit Ihrem Arzt besprechen.
PolishJeżeli wyniki badań potwierdzą ciążę, pacjentka musi przedyskutować z lekarzem problem zagrożenia jakie leczenie lekiem Arava stanowi dla płodu.
Falls der Test bestätigt, dass Sie schwanger sind, könnte Ihr Arzt eine Behandlung mit bestimmten Arzneimitteln vorschlagen, die die Ausscheidung von Arava aus Ihrem Körper beschleunigt.
PolishA co najbardziej kocham w tej historii to fakt, że musiało się odbyć posiedzenie rządu i spotkanie prezydentów, aby przedyskutować, czy Waginy mogą przyjechać do Ugandy.
Und, ich liebe diese Geschichte so sehr. ~~~ Es gab ein Kabinettstreffen und ein Treffen der Präsidenten um darüber zu reden ob Vaginas nach Uganda kommen könnten.