"zwięzły" - Englanninkielinen käännös

PL

"zwięzły" englanniksi

volume_up
zwięzły {adj. maskuliini}

PL zwięzły
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

zwięzły (myös: lapidarny, sumaryczny, treściwy)
Niezbyt duży pogłos więc rytm również nie był zniekształcony całkiem zwięzły.
. ~~~ So the rhythms could be pretty intact too, pretty concise.
. ~~~ Ponieważ od razu wiemy jak zapisać to w przyjemny, zwięzły sposób.
And therefore it looks beautiful because we already know how to write it in a lovely, concise way.
Sprawozdanie jest kompleksowe, zwięzłe i na temat.
The report is comprehensible, concise and to the point.
zwięzły (myös: krótki, skrótowy)
volume_up
brief {adj.}
- (EL) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Dziękuję za tę zwięzłą odpowiedź.
- (EL) Madam President, Commissioner, thank you for your brief answer.
Mam tylko jedną uwagę, która nie dotyczy i nie dotyka bezpośrednio Przewodniczącego, postaram się być zwięzły.
I just have one comment, which does not concern or affect the President specifically and I shall be brief.
komisarz. - Panie przewodniczący! Również postaram się mówić tak zwięźle, jak tylko potrafię.
. - Mr President, I will also try to be as brief as I can.
zwięzły (myös: krótki, streszczony)
zwięzły (myös: krótki)
volume_up
crisp {adj.} (concise)
zwięzły (myös: krótki)
volume_up
crispy {adj.} (concise)
zwięzły (myös: trafny)
volume_up
pithy {adj.}
Jest zwięzłe prawie aż do punktu w którym przestaje coś znaczyć, ale brzmi znajomo i prawdziwie.
It's pithy almost to the point of being meaningless, but it rings familiar and true, doesn't it?
Martwi również krótkie i zwięzłe oświadczenie Komisji, że ochrona zwierząt domowych w dalszym ciągu należy do jurysdykcji państw członkowskich.
What is also worrying is the Commission's brief and pithy statement that the protection of domestic animals still falls within the jurisdiction of the Member States.
zwięzły (myös: fragmentaryczny, krótki, oschły, luźny)
volume_up
snippy {adj.}
Dostałem zwięzłą odpowiedź, "Tym gorzej."
And I'd get a terse response: "Oh, that's worse."
zwięzły
volume_up
thumbnail {adj.} [kuv.]
zwięzły (myös: konkretny, treściwy)
Sprawozdanie jest jasne, zwięzłe i konkretne.
The report is clear, succinct and to the point.
Nie jest doskonały i z pewnością nie jest tak zwięzły, jak bym sobie życzyła, ale w obecnych okolicznościach popieram go jako dobry wynik.
It is not perfect, and it is certainly not as succinct as I would like but, given all the circumstances, I endorse it as a good result.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "zwięzły":

zwięzły

Esimerkkejä "zwięzły"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishPostaram się zadać moje pytania w sposób zwięzły i konkretny.
(PT) Madam President, Commissioner, I am going to try to put the questions very succinctly.
PolishZa każdym razem kiedy mówię o tym co robię, lubię w sposób zwięzły opowiedzieć dlaczego ciała są ważne.
And so anytime I talk about what I do, I like to just quickly address the reason why bodies matter.
PolishDobry dowcip to zwięzły dowcip.
Mr President, brevity is the source of wit.
PolishW 50 artykułach karta ta w sposób zwięzły określa wszystkie prawa i wartości, które szanujemy i chcemy chronić w Unii.
This Charter summarises in 50 paragraphs all the values and rights that we respect and want to protect in the Union.
PolishMogła to wyrazić w sposób bardziej zwięzły.
Polishkrótki i zwięzły
PolishWykresy te przedstawiają w zwięzły sposób ilość czasu spędzonego przez każdego pracownika nad projektem oraz sprzyjają podejściu ukierunkowanemu na osiąganie wyników.
These charts outline the amount of time spent by each staff member on a project and encourage an approach geared towards achieving results.
PolishMój komentarz będzie zwięzły. Dotyczy po pierwsze materii, a po drugie procedury - powtórzę niektóre opinie, wyrażone dobitnie przez wszystkie grupy polityczne.
It firstly concerns the substance and secondly the procedure, and I will repeat some of what has already been very well expressed by all the political groups.